ข่าวล่าสุด
แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน-หนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด ขนาด 3/8 นิ้ว) พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 24 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านเกาะยวน - บ้านหนองหอย

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:50:20 น.
0
ตอบ
407
อ่าน

จิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย

 

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จิตอาสาพระราชทานและประชาชนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริเเวณถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ เพื่อบำรุงรักกษาต้นทองอไรที่ปลูกไว้ตามโครงการ 1 อบต.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นอกจากนั้นมีการทำความสอาดถนน เก็บขยะริมถนน โดยจุดเริ่มต้นกิจกรรม ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (บริเวณสามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านเกาะยวน)วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:50:20 น.
0
ตอบ
407
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th