ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านเกาะยวน - บ้านหนองหอย

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:50:20 น.
0
ตอบ
264
อ่าน

จิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย

 

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จิตอาสาพระราชทานและประชาชนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริเเวณถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ เพื่อบำรุงรักกษาต้นทองอไรที่ปลูกไว้ตามโครงการ 1 อบต.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นอกจากนั้นมีการทำความสอาดถนน เก็บขยะริมถนน โดยจุดเริ่มต้นกิจกรรม ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (บริเวณสามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านเกาะยวน)วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:50:20 น.
0
ตอบ
264
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th