ข่าวล่าสุด
สวัสดิการงานสงเคราะห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่างจำนวน 1ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรภิมลลักษ พระบรมราชินี วันไหว้ครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สวัสดิการงานสงเคราะห์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่างจำนวน 1ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรภิมลลักษ พระบรมราชินี
วันไหว้ครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์
จิตอาสาพัฒนาถนนสองข้างทางจากโรงเรียนบ้านเกาะปราง-ศาลาพ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2 ต.นาโพธิ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณท์ 420610015,420550010,จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด CCTV)หมายเลขครุภัณฑ์ 455 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (จำนวน 10รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่างจำนวน 1ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:38:32 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณท์ 420610015,420550010,จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:25:58 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด CCTV)หมายเลขครุภัณฑ์ 455 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:14:00 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:53:37 น.


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


  ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-๑ (โดยวิธี PCR แบบ Real Time) จำนวน ๕,๗๖๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการพร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงระบบเสียงหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (อาคาร ๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่สิบพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 10 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งพลังงานทดแทนในพื้นที่ โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานฯ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ ท้องที่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย ค5 ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะที่ 1 ความยาว 251 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Tue, 05 Jul 2022


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th