ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)หมายเลขครุภัณท์ 420-46-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกสภา อบต.

( ว่าง )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
( ว่าง )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
( ว่าง )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th