ข่าวล่าสุด
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562

วันที่ 01  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:02:19 น.
0
ตอบ
349
อ่าน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการรับสมัครช่างไฟฟ้าประจำตำบลเพื่อเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และรับรองความรู้ความสามารถ (เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุุ่น ๆ ละ 20 คน เพื่อพัฒนาความรูั ทักษะให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและเิดความปลอดภัยในการทำงาน จึงประชาสัมพันธ์และส่งแบบตอบรับพร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2562  ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและรับรอองความรู้ความสามารถไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจต่อไปวันที่ 01  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:02:19 น.
0
ตอบ
349
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th