ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


รับบริจาคโลหิต

วันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 12:07:29 น.
0
ตอบ
890
อ่าน

ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ มารับบริจาคโลหิตเพื่อจัดสรรโลหิตสำหรับรักษาผ้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครศรีฯและใกล้เคียง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาโพธิ์วันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 12:07:29 น.
0
ตอบ
890
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th