ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:26:39 น.
0
ตอบ
1414
อ่าน

          โครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

          นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการนครศรีโดยร่วมกับสมาชิกสภาอบต.นาโพธิ์ ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.นาโพธิ์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณสองข้างถนนสายคลองจัง-สหกรณ์นิคมเขาขาว (บ้านบนควน-สหกรณ์) หมู่ที่ 1,5 ตำบลนาโพธิ์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดแต่ง และจัดเก็บขยะมูลฝอย 

          ทางอบต.นาโพธิ์ต้องขอขอบคุณจิตอาสาตำบลนาโพธิ์ พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางองค์การบริหารด้วยดีตลอดมา

          วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:26:39 น.
0
ตอบ
1414
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th