ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:28:57 น.
0
ตอบ
1378
อ่าน

         กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการฝึกอบรมศาสนพิธี 

         นายพินิตย์ ชูบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศาสนพิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.40 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์                        โดยมี ดร.สามิตร อ่อนคง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าอบรมสมารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:28:57 น.
0
ตอบ
1378
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th