ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:28:14 น.
0
ตอบ
1234
อ่าน

          อบต.นาโพธิ์ร่วมกิจกรรมโครงการผุู้ว่าเดินดิน  กินข้างแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน

          โครงการผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน "ตอนพัฒนาเมืองคอนสู่เมืองระดับโลก" ประจำปี 2560 เพื่อพ่อ ขอทำดี รู้ รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ วัดลุมพินี ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชวันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:28:14 น.
0
ตอบ
1234
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th