ข่าวล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเปิดเผยราคากลางงานก่อนสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้ิงถิ่น นศ.ถ.120-76 สายบ้านหัวถนน - สี่แยกบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2 ) บ้านเกาะยวน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ g-pg ประจำไตรมาสที่ 3
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2567   

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 11:30:44 น.

0
ตอบ
15
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 09:24:09 น.

0
ตอบ
13
อ่าน


  ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 15:43:54 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 15:38:47 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  ขอเชิญเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกฯ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 14:51:02 น.

0
ตอบ
36
อ่าน


  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และประกาศเชิญชวน ส่งผลงานชิงรางวัล The best road safety Thailand 2004

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:28:02 น.

0
ตอบ
52
อ่าน


  การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดีดิจิทัลด้วยสื่อสารการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์"

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:25:54 น.

0
ตอบ
48
อ่าน


  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 13:37:40 น.

0
ตอบ
23
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 10:18:56 น.

0
ตอบ
40
อ่าน


  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 15:17:04 น.

0
ตอบ
52
อ่าน


  การให้บริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 09:44:58 น.

0
ตอบ
38
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 14:20:47 น.

0
ตอบ
48
อ่าน


  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2567และ ครั้งที่18/2567

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 11:04:36 น.

0
ตอบ
97
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 09:46:59 น.

0
ตอบ
95
อ่าน


  รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครอง

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 09:45:30 น.

0
ตอบ
79
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้น้ำ Submersible pump ขนาด 2 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:25:10 น.

0
ตอบ
52
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ซื้อซองประมูล

วันที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 10:43:08 น.

0
ตอบ
62
อ่าน


  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2467และครั้งที่ 16/2567

วันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:01:09 น.

0
ตอบ
73
อ่าน


  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง วิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

วันที่ 07  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 14:07:15 น.

0
ตอบ
145
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 4 เครื่อง

วันที่ 03  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 15:08:36 น.

0
ตอบ
221
อ่าน


  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567 และครั้งที่ 14/2567

วันที่ 01  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 11:16:51 น.

0
ตอบ
342
อ่าน


  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567 และครั้งที่ 12/2567

วันที่ 01  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 11:13:39 น.

0
ตอบ
335
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ จำนวน 45 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา 15:42:51 น.

0
ตอบ
85
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

วันที่ 23  เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา 15:49:39 น.

0
ตอบ
109
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-27 บ้านนาจิก-โคกเกาะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 4) บ้านเกาะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา 09:27:34 น.

0
ตอบ
105
อ่าน


  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา 15:05:35 น.

0
ตอบ
140
อ่าน


  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

วันที่ 03  เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา 16:08:38 น.

0
ตอบ
114
อ่าน


  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา 15:41:25 น.

0
ตอบ
106
อ่าน


  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกของผู้สมัครสอบคัดเลือกของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทวิชาการทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2567  เวลา 15:38:40 น.

0
ตอบ
103
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขค 6861 นศ.) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:14:24 น.

0
ตอบ
138
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและการตรวจประเมินมาตรฐานท่องเที่ยว

วันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 12:01:37 น.

0
ตอบ
121
อ่าน


  ข้อมูลข้าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 15:17:54 น.

0
ตอบ
134
อ่าน


  ข้อมูลข้าวสารเพื่อสร้างการรับรู้

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 14:15:52 น.

0
ตอบ
121
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12  มีนาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:18:40 น.

0
ตอบ
117
อ่าน


  การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-54 สายบ้านนาหวัน - ควนหนานปู หมู่ที่ 5

วันที่ 12  มีนาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 15:37:05 น.

0
ตอบ
73
อ่าน


  แบบสำรวจข้อมูลความต้องการการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 13:49:39 น.

0
ตอบ
105
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการทั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ

วันที่ 16  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 14:40:03 น.

0
ตอบ
207
อ่าน


  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่11 (สภากาชาดไทย) ชวนมาเป็น #ผู้บริจาคโลหิต

วันที่ 13  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 14:12:11 น.

0
ตอบ
107
อ่าน


  ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป มารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบนควน

วันที่ 13  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 14:08:39 น.

0
ตอบ
152
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 10:15:46 น.

0
ตอบ
120
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 10:01:49 น.

0
ตอบ
123
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 14:14:57 น.

0
ตอบ
104
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 10:32:21 น.

0
ตอบ
169
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 21 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567  เวลา 13:22:56 น.

0
ตอบ
119
อ่าน


  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567

วันที่ 31  มกราคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:54:03 น.

0
ตอบ
144
อ่าน


  ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

วันที่ 25  มกราคม  พ.ศ. 2567  เวลา 10:55:52 น.

0
ตอบ
224
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2567  เวลา 09:22:26 น.

0
ตอบ
176
อ่าน


  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สายพันธ์ JN .1

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2567  เวลา 16:01:54 น.

0
ตอบ
209
อ่าน


  การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2567  เวลา 15:57:46 น.

0
ตอบ
306
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:37:37 น.

0
ตอบ
237
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ

วันที่ 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09:53:45 น.

0
ตอบ
180
อ่าน


  แจ้งรายชื่อเช้คหมดอายุ

วันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:56:38 น.

0
ตอบ
192
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:31:25 น.

0
ตอบ
250
อ่าน


  ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:02:48 น.

0
ตอบ
260
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 07  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 11:54:46 น.

0
ตอบ
154
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)ของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดก

วันที่ 07  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 11:44:09 น.

0
ตอบ
196
อ่าน


  กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อชำระภาษีป้าย ประตำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 10:12:46 น.

0
ตอบ
236
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 10:08:15 น.

0
ตอบ
334
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

วันที่ 04  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 10:18:41 น.

0
ตอบ
299
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

วันที่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09:33:42 น.

0
ตอบ
262
อ่าน


  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2567

วันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 10:39:16 น.

0
ตอบ
322
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาคข)ของผู้สมัครเข้ารับการ

วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 15:13:35 น.

0
ตอบ
274
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ

วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 14:57:27 น.

0
ตอบ
167
อ่าน


  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 16:18:07 น.

0
ตอบ
150
อ่าน


  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 15:48:25 น.

0
ตอบ
202
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรับสมัครบุุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 03  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 14:48:17 น.

0
ตอบ
437
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 11:13:52 น.

0
ตอบ
206
อ่าน


  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA)

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 11:00:38 น.

0
ตอบ
233
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2)ประจำปี 2566

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 15:58:03 น.

0
ตอบ
222
อ่าน


  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 16:12:03 น.

0
ตอบ
419
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09:52:49 น.

0
ตอบ
234
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09:48:29 น.

0
ตอบ
193
อ่าน


  รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 10:46:50 น.

0
ตอบ
281
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 08:32:10 น.

0
ตอบ
249
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้าง

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:50:04 น.

0
ตอบ
376
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

วันที่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:11:36 น.

0
ตอบ
304
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 03  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:39:03 น.

0
ตอบ
440
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:56:34 น.

0
ตอบ
292
อ่าน


  ชอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:24:50 น.

0
ตอบ
391
อ่าน


  การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:03:59 น.

0
ตอบ
284
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์และสมัครแอปพลิเคชัน "ThaiD"

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09:49:10 น.

0
ตอบ
276
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กพ-858 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-61-0003 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 11:53:32 น.

0
ตอบ
227
อ่าน


  QR Code สำหรับดาวน์โหลดสื่อสร้างการรับรูู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 15:21:51 น.

0
ตอบ
237
อ่าน


  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09:37:40 น.

0
ตอบ
258
อ่าน


  สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพในพื้นทีของหน่วยงาน

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 15:52:40 น.

0
ตอบ
248
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 10:09:58 น.

0
ตอบ
250
อ่าน


  ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 08  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13:08:25 น.

0
ตอบ
310
อ่าน


  แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

วันที่ 06  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 17:06:59 น.

0
ตอบ
254
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

วันที่ 06  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 17:00:26 น.

0
ตอบ
285
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:49:20 น.

0
ตอบ
319
อ่าน


  รายงานผลนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)พร้อมขออนุมัติเผยแพร่

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 08:16:57 น.

0
ตอบ
302
อ่าน


  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 07:52:31 น.

0
ตอบ
288
อ่าน


  กิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 07:42:45 น.

0
ตอบ
322
อ่าน


  ประกาศรายบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 04  เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 15:58:17 น.

0
ตอบ
403
อ่าน


  ประกาศแจ้งเช็คอายุ

วันที่ 04  เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09:40:38 น.

0
ตอบ
309
อ่าน


  การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินในงบประมาณ 2567

วันที่ 03  เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13:22:19 น.

0
ตอบ
314
อ่าน


  การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 03  เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13:20:26 น.

0
ตอบ
286
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:49:26 น.

0
ตอบ
376
อ่าน


  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563

วันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 11:03:08 น.

0
ตอบ
353
อ่าน


  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:50:22 น.

0
ตอบ
363
อ่าน


  การประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:39:17 น.

0
ตอบ
310
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อ

วันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:39:05 น.

0
ตอบ
291
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อ

วันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:31:54 น.

0
ตอบ
291
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 10:47:13 น.

0
ตอบ
306
อ่าน


  ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.

วันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 10:58:58 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 11:08:21 น.

0
ตอบ
293
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:56:24 น.

0
ตอบ
497
อ่าน


  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 15:46:35 น.

0
ตอบ
320
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 15:15:50 น.

0
ตอบ
315
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เเก้ไข ครั้งที่ 2/พ.ศ.2566

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 14:35:35 น.

0
ตอบ
301
อ่าน


  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 14:35:20 น.

0
ตอบ
287
อ่าน


  วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 11:07:22 น.

0
ตอบ
324
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พ.ศ.2566

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 10:47:52 น.

0
ตอบ
386
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บประจำปี 2566

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 14:09:28 น.

0
ตอบ
272
อ่าน


  รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:12:25 น.

0
ตอบ
322
อ่าน


  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:55:08 น.

0
ตอบ
318
อ่าน


  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ2566(ภ.ด.ส.3)

วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:32:44 น.

0
ตอบ
355
อ่าน


  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:14:36 น.

0
ตอบ
252
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีง2566บประมาณ

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09:53:13 น.

0
ตอบ
329
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคม อบตนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09:47:24 น.

0
ตอบ
304
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:41:03 น.

0
ตอบ
335
อ่าน


  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:18:07 น.

0
ตอบ
353
อ่าน


  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:34:06 น.

0
ตอบ
378
อ่าน


  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:51:06 น.

0
ตอบ
375
อ่าน


  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:25:09 น.

0
ตอบ
370
อ่าน


  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.)ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:51:58 น.

0
ตอบ
368
อ่าน


  ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:41:22 น.

0
ตอบ
323
อ่าน


  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช

วันที่ 04  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:16:22 น.

0
ตอบ
322
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอนาคต

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:10:14 น.

0
ตอบ
270
อ่าน


  แผนการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:15:04 น.

0
ตอบ
326
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องหลักเกณท์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:06:46 น.

0
ตอบ
388
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2565

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:26:35 น.

0
ตอบ
329
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2565

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:12:55 น.

0
ตอบ
341
อ่าน


  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:46:02 น.

0
ตอบ
337
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการชุดเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:00:15 น.

0
ตอบ
336
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:48:49 น.

0
ตอบ
319
อ่าน


  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:17:11 น.

0
ตอบ
300
อ่าน


  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้าง

วันที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:11:46 น.

0
ตอบ
414
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:07:53 น.

0
ตอบ
336
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:39:14 น.

0
ตอบ
366
อ่าน


  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 03  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08:27:31 น.

0
ตอบ
404
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2565

วันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:59:09 น.

0
ตอบ
401
อ่าน


  การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502

วันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:30:17 น.

0
ตอบ
399
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ฉบับแก้ไข)

วันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:13:52 น.

0
ตอบ
448
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้าง

วันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:54:33 น.

0
ตอบ
514
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 06  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:47:14 น.

0
ตอบ
504
อ่าน


  รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 06  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08:39:23 น.

0
ตอบ
526
อ่าน


  สวัสดิการงานสงเคราะห์

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:16:27 น.

0
ตอบ
424
อ่าน


  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรภิมลลักษ พระบรมราชินี

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:11:47 น.

0
ตอบ
395
อ่าน


  วันไหว้ครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:01:36 น.

0
ตอบ
376
อ่าน


  จิตอาสาพัฒนาถนนสองข้างทางจากโรงเรียนบ้านเกาะปราง-ศาลาพ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2 ต.นาโพธิ์

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:59:17 น.

0
ตอบ
348
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:23:23 น.

0
ตอบ
406
อ่าน


  คุณสมบัติผู้ขอมีบัตรคนพิการ

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:20:52 น.

0
ตอบ
391
อ่าน


  การรับเบี่้ยคนพิการ

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:19:00 น.

0
ตอบ
384
อ่าน


  การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:17:46 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:38:53 น.

0
ตอบ
527
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์หารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:51:52 น.

0
ตอบ
391
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 06  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:36:03 น.

0
ตอบ
339
อ่าน


  การกำหนดจำนวนวันมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

วันที่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:12:43 น.

0
ตอบ
416
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:23:03 น.

0
ตอบ
405
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

วันที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:05:09 น.

0
ตอบ
408
อ่าน


  การจัดทำทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:20:30 น.

0
ตอบ
382
อ่าน


  โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 12:39:24 น.

0
ตอบ
384
อ่าน


  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:10:41 น.

0
ตอบ
404
อ่าน


  รูปกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:34:13 น.

0
ตอบ
446
อ่าน


  ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:01:52 น.

0
ตอบ
481
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 04  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:39:14 น.

0
ตอบ
457
อ่าน


  ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:58:26 น.

0
ตอบ
421
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:56:56 น.

0
ตอบ
449
อ่าน


  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:38:58 น.

0
ตอบ
452
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2565

วันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:31:21 น.

0
ตอบ
429
อ่าน


  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:21:32 น.

0
ตอบ
412
อ่าน


  รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:54:59 น.

0
ตอบ
421
อ่าน


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:42:02 น.

0
ตอบ
436
อ่าน


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:36:50 น.

0
ตอบ
440
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:25:31 น.

0
ตอบ
464
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:42:08 น.

0
ตอบ
430
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 03  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:31:17 น.

0
ตอบ
452
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 03  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:17:09 น.

0
ตอบ
452
อ่าน


  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:50:01 น.

0
ตอบ
445
อ่าน


  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:04:05 น.

0
ตอบ
439
อ่าน


  นโยบายการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:39:48 น.

0
ตอบ
427
อ่าน


  คูมือการปฎิบัติงาน การตรวจสอบภายใน

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:33:10 น.

0
ตอบ
446
อ่าน


  คู่มือการให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายใน

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:26:23 น.

0
ตอบ
411
อ่าน


  เลื่อนการรับเงินค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

วันที่ 24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 13:44:43 น.

0
ตอบ
457
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 14:53:43 น.

0
ตอบ
459
อ่าน


  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 10:25:20 น.

0
ตอบ
479
อ่าน


  รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด

วันที่ 10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 11:43:39 น.

0
ตอบ
433
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 11:16:59 น.

0
ตอบ
459
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 11:09:38 น.

0
ตอบ
452
อ่าน


  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 10:58:39 น.

0
ตอบ
455
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ครั้งแรก

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 15:54:10 น.

0
ตอบ
450
อ่าน


  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 03  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 10:40:28 น.

0
ตอบ
438
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 11:25:29 น.

0
ตอบ
476
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 11:17:43 น.

0
ตอบ
455
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 10:11:20 น.

0
ตอบ
456
อ่าน


  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 01  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 10:31:01 น.

0
ตอบ
477
อ่าน


  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

วันที่ 01  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:31:18 น.

0
ตอบ
458
อ่าน


  ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 01  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:26:58 น.

0
ตอบ
437
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:49:54 น.

0
ตอบ
490
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เนื่องประชาสัมพันธ์การขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2565

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:47:29 น.

0
ตอบ
521
อ่าน


  การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2565

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:11:27 น.

0
ตอบ
484
อ่าน


  จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 29  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:20:19 น.

0
ตอบ
534
อ่าน


  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:15:20 น.

0
ตอบ
512
อ่าน


  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:51:03 น.

0
ตอบ
507
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:12:16 น.

0
ตอบ
528
อ่าน


  ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:40:48 น.

0
ตอบ
532
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564

วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:38:48 น.

0
ตอบ
485
อ่าน


  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯลฯ

วันที่ 02  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:37:54 น.

0
ตอบ
497
อ่าน


  งดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว (กองคลัง)

วันที่ 01  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:47:44 น.

0
ตอบ
609
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:22:05 น.

0
ตอบ
528
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณท์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:59:06 น.

0
ตอบ
566
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:09:34 น.

0
ตอบ
559
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:40:51 น.

0
ตอบ
590
อ่าน


  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 08  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:25:23 น.

0
ตอบ
562
อ่าน


  แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567

วันที่ 08  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:00:49 น.

0
ตอบ
538
อ่าน


  การประกวดคลิปวีดีโอ(Viral Clip Video)และคำขวัญ(Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand Antibiotic Awareness Week) ปี 2564

วันที่ 08  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:18:27 น.

0
ตอบ
536
อ่าน


  รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 03  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:01:49 น.

0
ตอบ
566
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:29:12 น.

0
ตอบ
523
อ่าน


  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:02:53 น.

0
ตอบ
550
อ่าน


  กรอบคุณธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:09:15 น.

0
ตอบ
549
อ่าน


  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:05:37 น.

0
ตอบ
569
อ่าน


  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:03:40 น.

0
ตอบ
569
อ่าน


  โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการการประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"(ครั้งที่ 2)

วันที่ 28  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:56:18 น.

0
ตอบ
546
อ่าน


  ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:57:35 น.

0
ตอบ
532
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564

วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:17:34 น.

0
ตอบ
501
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:04:02 น.

0
ตอบ
545
อ่าน


  ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

วันที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:51:44 น.

0
ตอบ
521
อ่าน


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:37:37 น.

0
ตอบ
509
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:53:30 น.

0
ตอบ
539
อ่าน


  หนังสือยืนยันการไม่ใด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:08:56 น.

0
ตอบ
566
อ่าน


  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนโพธิ์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณท์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:02:50 น.

0
ตอบ
575
อ่าน


  ตัวอย่างหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:09:31 น.

0
ตอบ
598
อ่าน


  ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:03:14 น.

0
ตอบ
559
อ่าน


  ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:59:53 น.

0
ตอบ
577
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:44:59 น.

0
ตอบ
575
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลิอกตั้งประจำองคืการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาม พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:35:40 น.

0
ตอบ
573
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:27:07 น.

0
ตอบ
572
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:23:44 น.

0
ตอบ
626
อ่าน


  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 04  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:35:20 น.

0
ตอบ
579
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:20:06 น.

0
ตอบ
583
อ่าน


  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:30:44 น.

0
ตอบ
568
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:16:34 น.

0
ตอบ
577
อ่าน


  ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:26:24 น.

0
ตอบ
629
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:26:54 น.

0
ตอบ
554
อ่าน


  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:10:33 น.

0
ตอบ
520
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:51:58 น.

0
ตอบ
493
อ่าน


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:31:09 น.

0
ตอบ
568
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:36:44 น.

0
ตอบ
579
อ่าน


  บันทึกการประชุมสภา อบต.นาโพธิ์ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:51:04 น.

0
ตอบ
537
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/พ.ศ.2564

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:19:29 น.

0
ตอบ
573
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:48:07 น.

0
ตอบ
549
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 07  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:52:39 น.

0
ตอบ
583
อ่าน


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:29:34 น.

0
ตอบ
606
อ่าน


  ราบงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:24:00 น.

0
ตอบ
576
อ่าน


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:29:26 น.

0
ตอบ
573
อ่าน


  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:04:53 น.

0
ตอบ
566
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2564

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:23:14 น.

0
ตอบ
651
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:38:58 น.

0
ตอบ
594
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/พ.ศ.2564

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:08:18 น.

0
ตอบ
600
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2564

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:42:10 น.

0
ตอบ
630
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2564

วันที่ 03  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:11:12 น.

0
ตอบ
588
อ่าน


  QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 02  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:20:54 น.

0
ตอบ
629
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564

วันที่ 02  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:14:17 น.

0
ตอบ
619
อ่าน


  เลื่อนการรับเงินค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:27:07 น.

0
ตอบ
595
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:07:13 น.

0
ตอบ
626
อ่าน


  วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:34:31 น.

0
ตอบ
586
อ่าน


  มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:44:24 น.

0
ตอบ
615
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ.2564

วันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:33:33 น.

0
ตอบ
610
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:17:54 น.

0
ตอบ
571
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 07  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:56:16 น.

0
ตอบ
621
อ่าน


  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:22:38 น.

0
ตอบ
649
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:43:50 น.

0
ตอบ
614
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:59:16 น.

0
ตอบ
622
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:51:03 น.

0
ตอบ
602
อ่าน


  เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:03:32 น.

0
ตอบ
631
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:56:14 น.

0
ตอบ
601
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 /2564

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:24:31 น.

0
ตอบ
587
อ่าน


  ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือที่ประชาชนควรรู้

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:26:19 น.

0
ตอบ
598
อ่าน


  แนวทางปฎิบัติตามระเบียบคณะะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

วันที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:32:19 น.

0
ตอบ
603
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/พ.ศ.2564

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:53:14 น.

0
ตอบ
608
อ่าน


  กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:59:08 น.

0
ตอบ
624
อ่าน


  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:54:56 น.

0
ตอบ
606
อ่าน


  รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:51:56 น.

0
ตอบ
601
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20/2564

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:36:35 น.

0
ตอบ
580
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้าง

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:56:58 น.

0
ตอบ
601
อ่าน


  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:54:11 น.

0
ตอบ
586
อ่าน


  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2564

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:36:38 น.

0
ตอบ
619
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2564

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:29:39 น.

0
ตอบ
594
อ่าน


  การเพิ่มเติมของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:54:18 น.

0
ตอบ
632
อ่าน


  การเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป( ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:31:29 น.

0
ตอบ
640
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:23:09 น.

0
ตอบ
629
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:19:29 น.

0
ตอบ
616
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:13:13 น.

0
ตอบ
594
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564

วันที่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:03:49 น.

0
ตอบ
655
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2564

วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:54:29 น.

0
ตอบ
622
อ่าน


  การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 07  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:45:07 น.

0
ตอบ
635
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 07  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:57:30 น.

0
ตอบ
689
อ่าน


  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 06  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:49:04 น.

0
ตอบ
644
อ่าน


  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 03  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:00:23 น.

0
ตอบ
680
อ่าน


  การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:36:34 น.

0
ตอบ
648
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:08:33 น.

0
ตอบ
748
อ่าน


  การแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:56:07 น.

0
ตอบ
640
อ่าน


  การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:45:31 น.

0
ตอบ
643
อ่าน


  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:33:52 น.

0
ตอบ
652
อ่าน


  ปฎิบัติงานประจำด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:31:26 น.

0
ตอบ
663
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้าง

วันที่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:57:45 น.

0
ตอบ
640
อ่าน


  รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:23:52 น.

0
ตอบ
671
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:24:37 น.

0
ตอบ
643
อ่าน


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:22:45 น.

0
ตอบ
651
อ่าน


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:18:20 น.

0
ตอบ
669
อ่าน


  รายชื่อผูมีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 07  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 12:57:32 น.

0
ตอบ
705
อ่าน


  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:40:51 น.

0
ตอบ
800
อ่าน


  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-12/2564

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:55:12 น.

0
ตอบ
702
อ่าน


  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:49:00 น.

0
ตอบ
664
อ่าน


  สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19

วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:22:55 น.

0
ตอบ
719
อ่าน


  ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา

วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:19:09 น.

0
ตอบ
775
อ่าน


  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:24:29 น.

0
ตอบ
637
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:36:10 น.

0
ตอบ
689
อ่าน


  การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:25:11 น.

0
ตอบ
676
อ่าน


  การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:17:54 น.

0
ตอบ
689
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์อื่น(เสากั้นทางเดินสแตนเลส) จำนวน 12 ต้น

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:05:28 น.

0
ตอบ
720
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:09:38 น.

0
ตอบ
696
อ่าน


  แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

วันที่ 03  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:33:57 น.

0
ตอบ
692
อ่าน


  สื่อข่าวสารเตือนภัยทางการเงินผ่านหอกระจายข่าว

วันที่ 03  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:24:49 น.

0
ตอบ
640
อ่าน


  ขอเชิญส่งทีมฟุตบอลร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564

วันที่ 24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:07:57 น.

0
ตอบ
641
อ่าน


  คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ

วันที่ 24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 09:45:02 น.

0
ตอบ
655
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-6/2564

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:32:03 น.

0
ตอบ
661
อ่าน


  สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:07:05 น.

0
ตอบ
730
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 13:55:47 น.

0
ตอบ
683
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 13:53:12 น.

0
ตอบ
706
อ่าน


  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 09:35:05 น.

0
ตอบ
657
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการสำหรับติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 14:38:47 น.

0
ตอบ
677
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:24:59 น.

0
ตอบ
706
อ่าน


  ช่องทางการแจ้งเหตุุสาธารณภัยผ่าน Line Offical Account ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 11:26:05 น.

0
ตอบ
723
อ่าน


  มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:02:07 น.

0
ตอบ
691
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2564

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:54:32 น.

0
ตอบ
648
อ่าน


  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:49:30 น.

0
ตอบ
679
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2/2564

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:50:18 น.

0
ตอบ
696
อ่าน


  คุณหลวงชวนโหวต

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:28:10 น.

0
ตอบ
1135
อ่าน


  เจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร"นครศรีธรรมราช สุจริต โปร่งใส ใส่ใจความพอเพียง

วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:12:08 น.

0
ตอบ
715
อ่าน


  ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โตวิด-19)

วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:37:18 น.

0
ตอบ
720
อ่าน


  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2564

วันที่ 15  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:30:19 น.

0
ตอบ
709
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:49:53 น.

0
ตอบ
713
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:12:28 น.

0
ตอบ
698
อ่าน


  มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:57:22 น.

0
ตอบ
734
อ่าน


  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 9)

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:35:03 น.

0
ตอบ
766
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:38:23 น.

0
ตอบ
725
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การขอรับแบบพิมพืและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:05:56 น.

0
ตอบ
738
อ่าน


  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:31:06 น.

0
ตอบ
702
อ่าน


  ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

วันที่ 06  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:48:22 น.

0
ตอบ
714
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47-48/2563

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:43:56 น.

0
ตอบ
717
อ่าน


  แนวทางการปฎิบัติในการยกเว้นค่าธรรเนียมกิจการที่ปิดตามมาตรการสั่่งปิดสถานที่ชั่วคราวเนื่องจากการแ2019พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:55 น.

0
ตอบ
646
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

วันที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:11:49 น.

0
ตอบ
647
อ่าน


  สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:54:37 น.

0
ตอบ
671
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:18:27 น.

0
ตอบ
651
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:00:56 น.

0
ตอบ
740
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:54:11 น.

0
ตอบ
636
อ่าน


  คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:37:57 น.

0
ตอบ
674
อ่าน


  ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา

วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:54:12 น.

0
ตอบ
669
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45/2563

วันที่ 09  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:46:21 น.

0
ตอบ
742
อ่าน


  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)

วันที่ 09  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:06:24 น.

0
ตอบ
691
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:30:04 น.

0
ตอบ
709
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 07  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:27:17 น.

0
ตอบ
647
อ่าน


  ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 02  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:21:27 น.

0
ตอบ
707
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 01  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:31:29 น.

0
ตอบ
686
อ่าน


  ข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ2563

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:53:18 น.

0
ตอบ
680
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2563

วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:53:13 น.

0
ตอบ
694
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:21:46 น.

0
ตอบ
681
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:28:57 น.

0
ตอบ
675
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/พ.ศ.2563

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:16:27 น.

0
ตอบ
661
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:45:09 น.

0
ตอบ
700
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:07:11 น.

0
ตอบ
706
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:55 น.

0
ตอบ
771
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 04  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:46:57 น.

0
ตอบ
667
อ่าน


  งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:49:39 น.

0
ตอบ
721
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:42:52 น.

0
ตอบ
696
อ่าน


  งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:24:55 น.

0
ตอบ
696
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:15:56 น.

0
ตอบ
749
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:16 น.

0
ตอบ
722
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2563

วันที่ 07  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:55 น.

0
ตอบ
699
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-37/2563

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:42:26 น.

0
ตอบ
724
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:59:21 น.

0
ตอบ
723
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:37:50 น.

0
ตอบ
741
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:10:58 น.

0
ตอบ
689
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:13:55 น.

0
ตอบ
741
อ่าน


  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:09:59 น.

0
ตอบ
684
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:05:26 น.

0
ตอบ
683
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:00:23 น.

0
ตอบ
712
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:55:14 น.

0
ตอบ
773
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:14:54 น.

0
ตอบ
693
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/พ.ศ.2563

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:00:16 น.

0
ตอบ
717
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31/2563

วันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:25:16 น.

0
ตอบ
749
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:44:11 น.

0
ตอบ
707
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดของประชาชนเกียวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....................

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:01:11 น.

0
ตอบ
738
อ่าน


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....................อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:52:01 น.

0
ตอบ
724
อ่าน


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....................อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:24:11 น.

0
ตอบ
786
อ่าน


  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:40:01 น.

0
ตอบ
765
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 17:01:04 น.

0
ตอบ
739
อ่าน


  แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:03:46 น.

0
ตอบ
720
อ่าน


  รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:27:06 น.

0
ตอบ
720
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:59:59 น.

0
ตอบ
774
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/พ.ศ.2563

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:43:31 น.

0
ตอบ
726
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:53:55 น.

0
ตอบ
732
อ่าน


  กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่ 6)

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:28:12 น.

0
ตอบ
709
อ่าน


  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:11:50 น.

0
ตอบ
727
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26-29 /2563

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:00:20 น.

0
ตอบ
816
อ่าน


  ราคาประมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:25:40 น.

0
ตอบ
758
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:23:44 น.

0
ตอบ
766
อ่าน


  จิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง

วันที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:45:59 น.

0
ตอบ
749
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:39:45 น.

0
ตอบ
752
อ่าน


  แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:47:33 น.

0
ตอบ
751
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล้ด ขนาด 3/8 นิ้ว) พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 24 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:00:51 น.

0
ตอบ
726
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:54:07 น.

0
ตอบ
712
อ่าน


  กำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมารตาการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่ 5)

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:19:41 น.

0
ตอบ
793
อ่าน


  การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:46:27 น.

0
ตอบ
709
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:14:53 น.

0
ตอบ
749
อ่าน


  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:25:36 น.

0
ตอบ
771
อ่าน


  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:55:17 น.

0
ตอบ
740
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:58:28 น.

0
ตอบ
813
อ่าน


  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสฬบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:56:50 น.

0
ตอบ
727
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูฯญ์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:20:51 น.

0
ตอบ
769
อ่าน


  การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:15:42 น.

0
ตอบ
880
อ่าน


  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:47:38 น.

0
ตอบ
782
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:30:23 น.

0
ตอบ
763
อ่าน


  กำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมารตาการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่ 4)

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:57:34 น.

0
ตอบ
902
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:31:03 น.

0
ตอบ
801
อ่าน


  สถิติผู้มารับบริการจาก อบต.นาโพธิ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:22:50 น.

0
ตอบ
742
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:18:01 น.

0
ตอบ
837
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:56:17 น.

0
ตอบ
845
อ่าน


  ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:44:07 น.

0
ตอบ
775
อ่าน


  ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:37:26 น.

0
ตอบ
759
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/พ.ศ.2563

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:46:53 น.

0
ตอบ
855
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:27:55 น.

0
ตอบ
906
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 08  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:14:52 น.

0
ตอบ
771
อ่าน


  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 (ครึ่งปีแรก)

วันที่ 01  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:38:30 น.

0
ตอบ
774
อ่าน


  คำสั่งแต่งตั้งชุดปฎิบัติการระดับตำบล

วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:09:27 น.

0
ตอบ
789
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:56 น.

0
ตอบ
796
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:17:09 น.

0
ตอบ
769
อ่าน


  รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:27:56 น.

0
ตอบ
861
อ่าน


  รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:16:03 น.

0
ตอบ
804
อ่าน


  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:26:05 น.

0
ตอบ
774
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:51:10 น.

0
ตอบ
1088
อ่าน


  คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่1278/2563 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:23:00 น.

0
ตอบ
759
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:48 น.

0
ตอบ
1072
อ่าน


  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:26:28 น.

0
ตอบ
816
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 10  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:19:58 น.

0
ตอบ
897
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-12/2563

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:21:38 น.

0
ตอบ
826
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:02:12 น.

0
ตอบ
862
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 08  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:14:56 น.

0
ตอบ
811
อ่าน


  ข้อควรปฎิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานณาปนกิจศพในสถานการณืโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:32 น.

0
ตอบ
847
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:08:18 น.

0
ตอบ
919
อ่าน


  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:17:51 น.

0
ตอบ
929
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:03:15 น.

0
ตอบ
857
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:53:09 น.

0
ตอบ
785
อ่าน


  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:14:21 น.

0
ตอบ
881
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:23:35 น.

0
ตอบ
759
อ่าน


  การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2563 " โครำเกมส์"

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:10:31 น.

0
ตอบ
833
อ่าน


  กิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงาน

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:38:04 น.

0
ตอบ
782
อ่าน


  รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:27:17 น.

0
ตอบ
746
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:37:59 น.

0
ตอบ
821
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:46:04 น.

0
ตอบ
837
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:24:37 น.

0
ตอบ
796
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 05  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:37:16 น.

0
ตอบ
930
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 02  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 17:08:13 น.

0
ตอบ
894
อ่าน


  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 26  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 13:22:26 น.

0
ตอบ
803
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

วันที่ 25  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 11:13:27 น.

0
ตอบ
874
อ่าน


  ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

วันที่ 21  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 16:10:59 น.

0
ตอบ
862
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 21  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 10:06:36 น.

0
ตอบ
787
อ่าน


  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 19  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 10:00:34 น.

0
ตอบ
831
อ่าน


  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563

วันที่ 18  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 11:16:02 น.

0
ตอบ
832
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 11:58:21 น.

0
ตอบ
850
อ่าน


  ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 05  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 09:20:44 น.

0
ตอบ
994
อ่าน


  ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 03  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 13:35:23 น.

0
ตอบ
862
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:44:28 น.

0
ตอบ
920
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:12:06 น.

0
ตอบ
1017
อ่าน


  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:07:48 น.

0
ตอบ
1071
อ่าน


  มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:20:58 น.

0
ตอบ
1065
อ่าน


  การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:15:12 น.

0
ตอบ
938
อ่าน


  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2563

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:52:56 น.

0
ตอบ
1002
อ่าน


  ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-lerning)

วันที่ 03  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:55:04 น.

0
ตอบ
925
อ่าน


  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:10:02 น.

0
ตอบ
1093
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:31:34 น.

0
ตอบ
984
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 04  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:29:40 น.

0
ตอบ
948
อ่าน


  ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:24:51 น.

0
ตอบ
972
อ่าน


  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:33:22 น.

0
ตอบ
972
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 13:36:13 น.

0
ตอบ
1071
อ่าน


  การสรรหาผู้มีคุณปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:17:52 น.

0
ตอบ
991
อ่าน


  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:11:06 น.

0
ตอบ
984
อ่าน


  โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:35:34 น.

0
ตอบ
1058
อ่าน


  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 06  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:28:39 น.

0
ตอบ
1236
อ่าน


  แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 05  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:51:59 น.

0
ตอบ
912
อ่าน


  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:59:46 น.

0
ตอบ
999
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562

วันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 16:13:33 น.

0
ตอบ
985
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:00:27 น.

0
ตอบ
1027
อ่าน


  การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:35:50 น.

0
ตอบ
980
อ่าน


  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับเรื่องประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:22:32 น.

0
ตอบ
1122
อ่าน


  จิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:09:03 น.

0
ตอบ
1051
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:00:12 น.

0
ตอบ
1001
อ่าน


  รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลาง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 16:18:35 น.

0
ตอบ
1101
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2562

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:05:43 น.

0
ตอบ
1124
อ่าน


  โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:45:58 น.

0
ตอบ
1143
อ่าน


  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:23:41 น.

0
ตอบ
1126
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:16:07 น.

0
ตอบ
1150
อ่าน


  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:08:39 น.

0
ตอบ
1117
อ่าน


  ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 วันที่ 2562

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:50:45 น.

0
ตอบ
1125
อ่าน


  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:55:58 น.

0
ตอบ
1058
อ่าน


  ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าด้วยการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:41:31 น.

0
ตอบ
1147
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2562

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:47:07 น.

0
ตอบ
999
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 02  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09:56:43 น.

0
ตอบ
985
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:23:34 น.

0
ตอบ
1074
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 02  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:33:42 น.

0
ตอบ
1062
อ่าน


  ขอให้ซ่อมแซมถนน

วันที่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:32:47 น.

0
ตอบ
1106
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:39:40 น.

0
ตอบ
1239
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:15:51 น.

0
ตอบ
1127
อ่าน


  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09:45:43 น.

0
ตอบ
1188
อ่าน


  ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:06:40 น.

0
ตอบ
1604
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 13:25:31 น.

0
ตอบ
1290
อ่าน


  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:13:35 น.

0
ตอบ
1151
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ครั้งที่ 3) (เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:33:13 น.

0
ตอบ
1233
อ่าน


  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:28:30 น.

0
ตอบ
1208
อ่าน


  จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณวัดควนสุทธาราม หมู่ที่1 ตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 12:04:34 น.

0
ตอบ
1436
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น"ประชาชนจิตอาสา"

วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:14:09 น.

0
ตอบ
1354
อ่าน


  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:47:47 น.

0
ตอบ
1271
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:53:36 น.

0
ตอบ
1427
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:55:34 น.

0
ตอบ
1271
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 08  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 16:21:27 น.

0
ตอบ
1360
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 07  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:39:10 น.

0
ตอบ
1270
อ่าน


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:44:48 น.

0
ตอบ
1356
อ่าน


  จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:01:13 น.

0
ตอบ
1304
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 13:10:01 น.

0
ตอบ
1229
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:18:41 น.

0
ตอบ
1469
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 16:01:44 น.

0
ตอบ
1472
อ่าน


  วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:20:33 น.

0
ตอบ
1573
อ่าน


  คู่มือแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:53:12 น.

0
ตอบ
1346
อ่าน


  เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:31:40 น.

0
ตอบ
1431
อ่าน


  คู่มือการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยสำหรับประชาชน

วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 08:34:12 น.

0
ตอบ
1414
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:28:00 น.

0
ตอบ
1326
อ่าน


  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันท้องถิ่นไทย 2562

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:57:18 น.

0
ตอบ
1593
อ่าน


  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:06:49 น.

0
ตอบ
1283
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:45:01 น.

0
ตอบ
1286
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:10:22 น.

0
ตอบ
1365
อ่าน


  บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 06  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:41:30 น.

0
ตอบ
1414
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.

0
ตอบ
1524
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:22:17 น.

0
ตอบ
1544
อ่าน


  ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก

วันที่ 27  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 09:28:00 น.

0
ตอบ
1261
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 11:40:12 น.

0
ตอบ
1443
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 10:24:38 น.

0
ตอบ
1473
อ่าน


  หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 11:11:41 น.

0
ตอบ
1467
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 10:18:59 น.

0
ตอบ
1339
อ่าน


  โครงการ " ๑ อบต.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:22:00 น.

0
ตอบ
1754
อ่าน


  กิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งมอบรอยยิ้มให้ชุมชน

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:57:59 น.

0
ตอบ
1469
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:36:41 น.

0
ตอบ
1460
อ่าน


  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:06:02 น.

0
ตอบ
1570
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:53:31 น.

0
ตอบ
1448
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:27:57 น.

0
ตอบ
1445
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:26:31 น.

0
ตอบ
1248
อ่าน


  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.นาโพธิ์

วันที่ 02  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:44:23 น.

0
ตอบ
1373
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:20:52 น.

0
ตอบ
1464
อ่าน


  โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์

วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:44:05 น.

0
ตอบ
1429
อ่าน


  โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waster) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:54:31 น.

0
ตอบ
2453
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:23:33 น.

0
ตอบ
1638
อ่าน


  เทศบาลตำบลที่วังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:03:49 น.

0
ตอบ
1469
อ่าน


  ส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาเกษตรและธิดาเกษตรเกินร้อยในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:06:46 น.

0
ตอบ
1620
อ่าน


  สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ

วันที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:02:46 น.

0
ตอบ
1509
อ่าน


  การขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:26:06 น.

0
ตอบ
1270
อ่าน


  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:24:18 น.

0
ตอบ
1925
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561)

วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:42:28 น.

0
ตอบ
1514
อ่าน


  รายชื่อองค์กรที่สิทธิแนะนำชื่อบุคคลากรเพื่อรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 08  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:27:02 น.

0
ตอบ
1615
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 07  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09:02:36 น.

0
ตอบ
1698
อ่าน


  คุูู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

วันที่ 05  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:28:44 น.

0
ตอบ
1673
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:45:49 น.

0
ตอบ
1595
อ่าน


  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:41:56 น.

0
ตอบ
1531
อ่าน


  ขอเชิยรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:58:19 น.

0
ตอบ
1440
อ่าน


  การจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

วันที่ 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:47:42 น.

0
ตอบ
1518
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนการศึกษาปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:00:54 น.

0
ตอบ
1693
อ่าน


  การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 17  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:41:14 น.

0
ตอบ
1527
อ่าน


  กิจกรรมงานพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:35:40 น.

0
ตอบ
1646
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:12:02 น.

0
ตอบ
1572
อ่าน


  ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:58:57 น.

0
ตอบ
1525
อ่าน


  ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:56:01 น.

0
ตอบ
1529
อ่าน


  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:09:19 น.

0
ตอบ
1521
อ่าน


  ประกาศรุููปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:46:59 น.

0
ตอบ
1556
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:29:54 น.

0
ตอบ
1463
อ่าน


  เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:58:06 น.

0
ตอบ
1662
อ่าน


  กิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:58:38 น.

0
ตอบ
1773
อ่าน


  รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 11:00:40 น.

0
ตอบ
1513
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:09:02 น.

0
ตอบ
1654
อ่าน


  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:56:14 น.

0
ตอบ
1728
อ่าน


  ข้อบังคับ อบต.นาโพธิ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:55:00 น.

0
ตอบ
1515
อ่าน


  แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:35:59 น.

0
ตอบ
1722
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:27:31 น.

0
ตอบ
1665
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:06:00 น.

0
ตอบ
1710
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09:12:39 น.

0
ตอบ
1822
อ่าน


  รายงานการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561)

วันที่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:58:32 น.

0
ตอบ
1515
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์หนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573)

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:37:29 น.

0
ตอบ
1696
อ่าน


  คำแนะนำกรมอนามัยด้านกรส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอปท.

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:19:20 น.

0
ตอบ
1627
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:23:12 น.

0
ตอบ
1633
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:32:46 น.

0
ตอบ
1583
อ่าน


  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:57:06 น.

0
ตอบ
1816
อ่าน


  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:04:22 น.

0
ตอบ
1680
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:39:32 น.

0
ตอบ
1620
อ่าน


  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:25:43 น.

0
ตอบ
1684
อ่าน


  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 12:57:24 น.

0
ตอบ
1678
อ่าน


  ปลูกต้นไม้ บริเวณสายบ้านเกาะยวน-หนองแร้ง (บ้านนายแหลม รัตนพันธ์)

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 12:31:48 น.

0
ตอบ
1657
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:46:01 น.

0
ตอบ
1540
อ่าน


  รานงานสถานการณ์โรคมือเท้าปากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี

วันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:16:22 น.

0
ตอบ
1580
อ่าน


  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ

วันที่ 24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:19:35 น.

0
ตอบ
1827
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:22:36 น.

0
ตอบ
1575
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:15:42 น.

0
ตอบ
1822
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:48:26 น.

0
ตอบ
1948
อ่าน


  การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:10:28 น.

0
ตอบ
1706
อ่าน


  การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:10:26 น.

0
ตอบ
1681
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:07:56 น.

0
ตอบ
1717
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:44:22 น.

0
ตอบ
1651
อ่าน


  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 13:00:16 น.

0
ตอบ
1707
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข-แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:55:28 น.

0
ตอบ
1732
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:44:33 น.

0
ตอบ
1785
อ่าน


  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.

0
ตอบ
1882
อ่าน


  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานทุ่งสง เมืองชุมทาง "เมืองต้องห้าม...พลาด"

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:16:20 น.

0
ตอบ
1818
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:49:05 น.

0
ตอบ
1901
อ่าน


  การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09:40:31 น.

0
ตอบ
1837
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 11:20:34 น.

0
ตอบ
1919
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 12:55:18 น.

0
ตอบ
2050
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:18:10 น.

0
ตอบ
1995
อ่าน


  การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกกิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน

วันที่ 03  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:18:00 น.

0
ตอบ
1751
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:25:55 น.

0
ตอบ
2293
อ่าน


  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:10:45 น.

0
ตอบ
1917
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:11:56 น.

0
ตอบ
2238
อ่าน


  ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:20:26 น.

0
ตอบ
2064
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:17:44 น.

0
ตอบ
1831
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ปีการศึกษ 2561

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:14:15 น.

0
ตอบ
2055
อ่าน


  การเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 16:16:51 น.

0
ตอบ
1843
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 10:37:41 น.

0
ตอบ
1796
อ่าน


  คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 13:43:19 น.

0
ตอบ
1928
อ่าน


  บัญชีรายชื่อบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอทุ่งสง ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 11:37:39 น.

0
ตอบ
1780
อ่าน


  ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 09:10:19 น.

0
ตอบ
1676
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์

วันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 09:04:56 น.

0
ตอบ
1624
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 11:48:31 น.

0
ตอบ
1731
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 14:08:17 น.

0
ตอบ
1654
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 10:33:12 น.

0
ตอบ
1828
อ่าน


  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 09:04:09 น.

0
ตอบ
1624
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 01  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 10:47:16 น.

0
ตอบ
1770
อ่าน


  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:25:32 น.

0
ตอบ
1857
อ่าน


  ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2561

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:36:31 น.

0
ตอบ
2049
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:54:30 น.

0
ตอบ
2023
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา) รุ่นที่ 131

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:09:47 น.

0
ตอบ
1960
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และร่วมทำบุญตักบาตร ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:44:25 น.

0
ตอบ
1768
อ่าน


  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:52:23 น.

0
ตอบ
1811
อ่าน


  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:15:45 น.

0
ตอบ
1904
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์

วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:46:53 น.

0
ตอบ
1794
อ่าน


  การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะประจำปี 2560

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:23:12 น.

0
ตอบ
1786
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13:42:43 น.

0
ตอบ
1702
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ

วันที่ 06  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:27:19 น.

0
ตอบ
1852
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 16:00:11 น.

0
ตอบ
2284
อ่าน


  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:51:05 น.

0
ตอบ
1868
อ่าน


  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:26:19 น.

0
ตอบ
2026
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก"รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:22:12 น.

0
ตอบ
1928
อ่าน


  การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:32:59 น.

0
ตอบ
2017
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:34:11 น.

0
ตอบ
1914
อ่าน


  โครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:46:58 น.

0
ตอบ
1849
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 26  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 14:18:42 น.

0
ตอบ
1836
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:21:14 น.

0
ตอบ
2515
อ่าน


  โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:53:42 น.

0
ตอบ
2407
อ่าน


  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มโนราห์ วันที่ 9 กันยายน 2560

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 21:20:02 น.

0
ตอบ
1851
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของอบต.นาโพธิ์

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 20:52:38 น.

0
ตอบ
1753
อ่าน


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลคนพิการ

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:11:20 น.

0
ตอบ
1920
อ่าน


  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนังานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 16:05:50 น.

0
ตอบ
2168
อ่าน


  การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:32:08 น.

0
ตอบ
1752
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:35:18 น.

0
ตอบ
1784
อ่าน


  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:43:58 น.

0
ตอบ
1786
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:49:16 น.

0
ตอบ
1897
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" และผู้หญิงเก่งปี 2561

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:22:48 น.

0
ตอบ
1709
อ่าน


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์

วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:08:41 น.

0
ตอบ
1892
อ่าน


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 16:13:30 น.

0
ตอบ
2041
อ่าน


  โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:24:14 น.

0
ตอบ
1852
อ่าน


  โครงการอบรมให้ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:19:39 น.

0
ตอบ
2415
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:04:30 น.

0
ตอบ
1900
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:58:50 น.

0
ตอบ
1889
อ่าน


  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:30:35 น.

0
ตอบ
1898
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:19:11 น.

0
ตอบ
1886
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:14:56 น.

0
ตอบ
1713
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:23:58 น.

0
ตอบ
1869
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:17:56 น.

0
ตอบ
1785
อ่าน


  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:11:27 น.

0
ตอบ
1738
อ่าน


  ขอเชิญร่วมทำดอกไม้จันทร์

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:44:54 น.

0
ตอบ
1839
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 12:03:31 น.

0
ตอบ
1596
อ่าน


  การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 17:10:22 น.

0
ตอบ
1677
อ่าน


  ประชุุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:40:28 น.

0
ตอบ
1729
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:50:42 น.

0
ตอบ
2008
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:51:11 น.

0
ตอบ
1822
อ่าน


  โครงการ"ผู้ว่าเดินดินกินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน

วันที่ 08  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:08:08 น.

0
ตอบ
2018
อ่าน


  ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 05  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 16:04:15 น.

0
ตอบ
2078
อ่าน


  ฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า

วันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:23:41 น.

0
ตอบ
1754
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:57:08 น.

0
ตอบ
1804
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

วันที่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:45:30 น.

0
ตอบ
1846
อ่าน


  โครงการร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:45:22 น.

0
ตอบ
3551
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:08:57 น.

0
ตอบ
1894
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

วันที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:42:45 น.

0
ตอบ
1879
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:10:07 น.

0
ตอบ
2550
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2560)

วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:25:14 น.

0
ตอบ
1751
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:15:32 น.

0
ตอบ
1802
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 15:21:11 น.

0
ตอบ
1989
อ่าน


  โครงการ Big Cleening Day

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13:40:54 น.

0
ตอบ
1935
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์

วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:50:15 น.

0
ตอบ
1833
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

วันที่ 12  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:06:42 น.

0
ตอบ
2189
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560

วันที่ 12  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:22:15 น.

0
ตอบ
1885
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13:27:09 น.

0
ตอบ
1832
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 04  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:05:27 น.

0
ตอบ
1908
อ่าน


  ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกคน

วันที่ 03  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:23:11 น.

0
ตอบ
1949
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:02:01 น.

0
ตอบ
1815
อ่าน


  โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:52:13 น.

0
ตอบ
1753
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:03:25 น.

0
ตอบ
1827
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:32:54 น.

0
ตอบ
1999
อ่าน


  โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:16:18 น.

0
ตอบ
1767
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:29:17 น.

0
ตอบ
1745
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:58:38 น.

0
ตอบ
1870
อ่าน


  ประชุุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:11:34 น.

0
ตอบ
1799
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:30:17 น.

0
ตอบ
2326
อ่าน


  โครงการ นาโพธิ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทย ด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:26:44 น.

0
ตอบ
1856
อ่าน


  ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 14:11:29 น.

0
ตอบ
1822
อ่าน


  กิจกรรมร่วมนโนบายนายกรัฐมนตรีออกกำลังกายวันพุธ

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 10:15:37 น.

0
ตอบ
1728
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 09:33:15 น.

0
ตอบ
1842
อ่าน


  สำรวจเด็กเล้กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 15:07:48 น.

0
ตอบ
1761
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:05:18 น.

0
ตอบ
1802
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:57:03 น.

0
ตอบ
1829
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:22:06 น.

0
ตอบ
1810
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:48:37 น.

0
ตอบ
1690
อ่าน


  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:55:32 น.

0
ตอบ
1735
อ่าน


  การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

วันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:13:18 น.

0
ตอบ
1751
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:46:26 น.

0
ตอบ
1734
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:46:32 น.