ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ออกกำลังกายประจำอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ออกกำลังกายประจำอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 08:34:32 น.

0
ตอบ
7
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:25:06 น.

0
ตอบ
20
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์ กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:21:57 น.

0
ตอบ
19
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายสายสะญญาณไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด (CCTV)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:29:00 น.

0
ตอบ
20
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:24:11 น.

0
ตอบ
21
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายสายและลำโพงฮอร์น เสียงตามสาย หมู่ที่ 1,5 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:20:22 น.

0
ตอบ
17
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09:24:20 น.

0
ตอบ
28
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:13:38 น.

0
ตอบ
26
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงกรปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:07:51 น.

0
ตอบ
15
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012 สำนักปลัด จำนวน 2 ตัว

วันที่ 02  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:10:56 น.

0
ตอบ
37
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางในโครงการศึกษาดูงานของประชาชน กลุ่มอาชีพ อสม ผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:11:00 น.

0
ตอบ
35
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(มาตรวัดน้ำ 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์)กองช่างจำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:20:29 น.

0
ตอบ
34
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-9194 นศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:22:50 น.

0
ตอบ
35
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 21 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 14:42:36 น.

0
ตอบ
44
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 09:33:00 น.

0
ตอบ
45
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน)ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 09:29:25 น.

0
ตอบ
44
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)หมายเลขครุภัณฑ์ 420 46 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 09:24:05 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 16:26:33 น.

0
ตอบ
48
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 13:35:45 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 12:57:02 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 10:55:48 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 09:05:55 น.

0
ตอบ
27
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 10:02:00 น.

0
ตอบ
31
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างจำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 09:57:56 น.

0
ตอบ
32
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 09:55:17 น.

0
ตอบ
31
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 09:51:59 น.

0
ตอบ
24
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566  เวลา 14:15:59 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสใหญ่-บ้านไสหงส์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.120-74 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 31  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:09:21 น.

0
ตอบ
35
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ..ถ.120-03สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่3,4บ้านนาพรัด บ้านเกาะยวน ต.นาโพธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

วันที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 07:44:54 น.

0
ตอบ
43
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (KYOCERA)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:41:00 น.

0
ตอบ
45
อ่าน


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:22:54 น.

0
ตอบ
48
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:23:36 น.

0
ตอบ
50
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:21:36 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 15 รายการ)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:06:24 น.

0
ตอบ
46
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:04:06 น.

0
ตอบ
44
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 11:00:33 น.

0
ตอบ
38
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0008โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 10:25:44 น.

0
ตอบ
35
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสใหญ่-บ้านไสหงส์ (ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-74 หมู่่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:40:52 น.

0
ตอบ
40
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:24:40 น.

0
ตอบ
54
อ่าน


  ประกาศองค์การส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:20:51 น.

0
ตอบ
48
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:18:20 น.

0
ตอบ
44
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:50:04 น.

0
ตอบ
43
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่จัดงานและวัสดุที่ใช้ในการเปิดงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:45:34 น.

0
ตอบ
45
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:40:35 น.

0
ตอบ
45
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องขยายเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:35:35 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:32:20 น.

0
ตอบ
28
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:29:28 น.

0
ตอบ
25
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:42:31 น.

0
ตอบ
43
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:44:31 น.

0
ตอบ
41
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:08:38 น.

0
ตอบ
38
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:06:08 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง(รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ 9946นศ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:59:31 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:29:17 น.

0
ตอบ
46
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:17:44 น.

0
ตอบ
46
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-03 สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3,4 บ้านนาพรัด, บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:17:44 น.

0
ตอบ
57
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน 9 ชุด ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:02:49 น.

0
ตอบ
55
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นทองอุไร จำนวน 600 ต้น ในโครงถนนสวย ดอกไม้สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ อบต.นาโพธิ์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:36:38 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการสำรวจขัอมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วันที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:09:59 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่พร้อมกำจัดวัชพืชและต้นไม้ ในโครงการถนนสวยดอกไม้สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:17:32 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 09  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08:52:02 น.

0
ตอบ
57
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:40:38 น.

0
ตอบ
65
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง(หมายเลขทะเบียน 82-2060)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:43:59 น.

0
ตอบ
62
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 60 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:36:04 น.

0
ตอบ
56
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:09:01 น.

0
ตอบ
52
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขุดลอกห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:40:11 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-03 สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3,4 บ้านนาพลัด,บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:38:39 น.

0
ตอบ
57
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:58:55 น.

0
ตอบ
53
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:28:40 น.

0
ตอบ
55
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทินจำนวน 2,000 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:11:34 น.

0
ตอบ
58
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0017 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:08:40 น.

0
ตอบ
56
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:18:15 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณท์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:15:47 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสใหญ่ - บ้านไสหงส์ (ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-74 หมู่ที่1 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:45:37 น.

0
ตอบ
59
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:01:14 น.

0
ตอบ
67
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:57:40 น.

0
ตอบ
70
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำ

วันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:53:26 น.

0
ตอบ
59
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:54:00 น.

0
ตอบ
54
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 07  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:30:22 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:48:14 น.

0
ตอบ
53
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเสริม(นม)ประจำภาคเรียน 2/2565สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และเด็กอนุบาล/เด็กประถมโรงเรียนในสังกัด สพฐ เขตตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 12:15:13 น.

0
ตอบ
74
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:45:36 น.

0
ตอบ
67
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และไฟประดับบริเวณงานในโครงการจัดงานประเพณีงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:42:13 น.

0
ตอบ
63
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:38:35 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:35:24 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:31:47 น.

0
ตอบ
35
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหนองโยก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:24:05 น.

0
ตอบ
64
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณสระน้ำบ้านหนองโยก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:19:57 น.

0
ตอบ
57
อ่าน


  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 12:51:34 น.

0
ตอบ
51
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 55 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:47:09 น.

0
ตอบ
60
อ่าน


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 4

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:13:48 น.

0
ตอบ
55
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:08:09 น.

0
ตอบ
55
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:05:20 น.

0
ตอบ
49
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 04  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:22:17 น.

0
ตอบ
53
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ออกกำลังกายประจำอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 16:45:51 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านโดนคลาน(สายบ้านนายวิเชียร พรหมทอง) หมู่ที่3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-37(ช่วงที่2)ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:09:46 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านไสเลียบ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:05:16 น.

0
ตอบ
36
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 3,5 รหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ.120-73(ช่วงที่ 3)ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:02:09 น.

0
ตอบ
34
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:57:45 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  ประกาศองคฺ์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมุดปริ้นเตอร์จำนวน 8 รายการ)กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:55:30 น.

0
ตอบ
33
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการบริการดูการเขียนปรับปรุงข้อมูลการดูแลระบบการพัฒนาเว็ปไซต์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 20:35:37 น.

0
ตอบ
34
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ท(โดเมนรายปี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 20:31:51 น.

0
ตอบ
27
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 16:08:40 น.

0
ตอบ
41
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:44:56 น.

0
ตอบ
43
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:41:37 น.

0
ตอบ
44
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะจำนวน 50ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:39:29 น.

0
ตอบ
50
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:37:03 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:33:25 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งจำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:57:14 น.

0
ตอบ
63
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพนิ่ง)สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:53:08 น.

0
ตอบ
77
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะปราง-โคกบาก(สายบ้านนายปราโมทย์ เทพรัตน์)หมู่ที่ 2(ช่วงที่4)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:49:44 น.

0
ตอบ
78
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:06:16 น.

0
ตอบ
60
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดจำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:53:20 น.

0
ตอบ
57
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:31:10 น.

0
ตอบ
60
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:14:21 น.

0
ตอบ
68
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:43:46 น.

0
ตอบ
49
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:40:52 น.

0
ตอบ
46
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:37:42 น.

0
ตอบ
45
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 16:02:49 น.

0
ตอบ
45
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:25:05 น.

0
ตอบ
49
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน-โรงเรียนบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:18:40 น.

0
ตอบ
54
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 17รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:06:17 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะปราง-โคกบาก(สายบ้านนายปราโมทย์ เทพรัตน์) หมู่ที่ 2 (ช่วงที่4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:55:17 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08:29:54 น.

0
ตอบ
64
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา(จำนวน 8 รายการ)ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:36:58 น.

0
ตอบ
80
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์เกมส์ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:31:35 น.

0
ตอบ
87
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:27:47 น.

0
ตอบ
78
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:21:09 น.

0
ตอบ
78
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์เกมส์ ประจำปีพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:17:43 น.

0
ตอบ
68
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะปราง-โคกบาก (สายบ้านนายปราโมทย์ เทพรัตน์) หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 4)ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:18:08 น.

0
ตอบ
55
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:15:03 น.

0
ตอบ
72
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:17:43 น.

0
ตอบ
75
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการชุดเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:28:10 น.

0
ตอบ
76
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:24:03 น.

0
ตอบ
72
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:21:05 น.

0
ตอบ
62
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:18:09 น.

0
ตอบ
48
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและป้ายผ้าแพร ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:13:40 น.

0
ตอบ
47
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:09:51 น.

0
ตอบ
44
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:04:45 น.

0
ตอบ
43
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุุงถนนสายบ้านนาหวัน(ซอยบ้านนางเอียง รัตนกระจ่างจดถนนสายควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:52:05 น.

0
ตอบ
59
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน-โรงเรียนบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:15:58 น.

0
ตอบ
60
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณท์ 420-51-0005) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:40:59 น.

0
ตอบ
68
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย(ฟิสเนส) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:59:35 น.

0
ตอบ
68
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหัวถนน-โรงเรียนบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-41

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 07:32:20 น.

0
ตอบ
71
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนกระจกโค้ง จำนวน 16 จุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:26:14 น.

0
ตอบ
58
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดหมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:59:53 น.

0
ตอบ
54
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:39:03 น.

0
ตอบ
96
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อแซมถนนสายบ้านนาจิก-บ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:36:55 น.

0
ตอบ
101
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกพร้อมเข้าเล่ม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:36:55 น.

0
ตอบ
78
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:29:41 น.

0
ตอบ
78
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโดนคลาน (หน้าเขา) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:26:35 น.

0
ตอบ
84
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565

วันที่ 08  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:53:22 น.

0
ตอบ
79
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:48:03 น.

0
ตอบ
84
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำ)หมายเลขทะเบียน 81-9194 นศ หมายเลขครูภัณท์ 003-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:43:02 น.

0
ตอบ
95
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 25 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:37:14 น.

0
ตอบ
87
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:28:03 น.

0
ตอบ
79
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ออกกำลังกาย ประจำอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:17:43 น.

0
ตอบ
85
อ่าน


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 3

วันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:30:32 น.

0
ตอบ
97
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง กองคลัง จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:22:58 น.

0
ตอบ
93
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:37:39 น.

0
ตอบ
99
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (เทียนพรรษา,ชุดสังฆทานและผ้าอาบน้ำฝน)ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 21:20:26 น.

0
ตอบ
110
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 21:15:10 น.

0
ตอบ
106
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบภัตาหารเพลถวายพระสงฆ์ในโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 21:11:23 น.

0
ตอบ
101
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:58:38 น.

0
ตอบ
96
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลมูลภาคพื้นสนามพร้อมนำเข้าข้อมูลในระบบ ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:24:46 น.

0
ตอบ
99
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 12:06:34 น.

0
ตอบ
104
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08:24:53 น.

0
ตอบ
90
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (ผ้าพื้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:45:31 น.

0
ตอบ
88
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่างจำนวน 1ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:38:32 น.

0
ตอบ
102
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณท์ 420610015,420550010,จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:25:58 น.

0
ตอบ
79
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด CCTV)หมายเลขครุภัณฑ์ 455 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:14:00 น.

0
ตอบ
102
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:53:37 น.

0
ตอบ
109
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:12:07 น.

0
ตอบ
126
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (จำนวน 10รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:44:16 น.

0
ตอบ
113
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต hot mix)จำนวน 10ตันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:35:57 น.

0
ตอบ
124
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและระบบโทรศัพท์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:25:37 น.

0
ตอบ
130
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1กพ.858 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 09 60 0003โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:04:53 น.

0
ตอบ
95
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะกาคเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:01:21 น.

0
ตอบ
99
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:26:44 น.

0
ตอบ
107
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณท์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศกองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:15:54 น.

0
ตอบ
107
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาจง

วันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:01:12 น.

0
ตอบ
99
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำ)หมายเลขทะเบียน 81 9194 นศหมายเลขครุภัณท์ 003540001โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:57:38 น.

0
ตอบ
112
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิฺ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 82-2060 นศหมายเลขครุภัณฑ์ 011 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:42:56 น.

0
ตอบ
124
อ่าน


  ประกาศองค์การส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างจำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:37:33 น.

0
ตอบ
118
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(เพิ่มเติม)โดยวิธีเฉพาะจง

วันที่ 08  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:00:42 น.

0
ตอบ
124
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดทำเนียบข้าราชการและลูกจ้างและป้ายชื่อหน้าห้องต่างๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15:10:38 น.

0
ตอบ
130
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฮาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียน1/2565สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และเด็กอนุบาล/เด็กประถมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เขตตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:38:57 น.

0
ตอบ
121
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 12:49:42 น.

0
ตอบ
117
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:22:54 น.

0
ตอบ
111
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:19:55 น.

0
ตอบ
118
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:07:46 น.

0
ตอบ
125
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ หมายเลขครูภัณท์ 019 49 0001จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:06:07 น.

0
ตอบ
130
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คมจ 62 นศหมายเลขครุภัณฑ์ 009 54 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:16:08 น.

0
ตอบ
125
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:13:23 น.

0
ตอบ
101
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)หมายเลข 420 47 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:10:46 น.

0
ตอบ
114
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08:28:25 น.

0
ตอบ
110
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ)หมายเลขทะเบียน นข-2777 นศ หมายเลขครุภัณท์ 001 52 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:07:50 น.

0
ตอบ
119
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่เกิน 50 ที่นั่งจำนวน 2คันตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:02:24 น.

0
ตอบ
126
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราาจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำฝั่งผู้หญิงข้างอาคารสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:16:40 น.

0
ตอบ
125
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์กองคลัง จำนวน 3 รายการ

วันที่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:03:08 น.

0
ตอบ
124
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน้า อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:59:38 น.

0
ตอบ
112
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณท์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:20:51 น.

0
ตอบ
134
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นทองอุไร จำนวน 100ต้น)ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:09:30 น.

0
ตอบ
130
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)จำนวน 40 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:06:34 น.

0
ตอบ
136
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 27 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:34:45 น.

0
ตอบ
143
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 05  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:35:39 น.

0
ตอบ
135
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) จำนวน 7 โหลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:27:05 น.

0
ตอบ
133
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:17:55 น.

0
ตอบ
102
อ่าน


  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:49:14 น.

0
ตอบ
138
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทโคมไฟฟ้าถนนอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:44:37 น.

0
ตอบ
137
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสใหญ่-บ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-74 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:38:57 น.

0
ตอบ
135
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร)หมายเลขครุภัณฑ์ 479 59 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:51:45 น.

0
ตอบ
144
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกั้นห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:22:48 น.

0
ตอบ
151
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:56:54 น.

0
ตอบ
136
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)หมายเลขครุภัณฑ์ 420 59 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:49:52 น.

0
ตอบ
136
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:40:48 น.

0
ตอบ
139
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 16:23:19 น.

0
ตอบ
122
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รัการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระ e-gp ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 16:13:27 น.

0
ตอบ
125
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0007โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:10:05 น.

0
ตอบ
138
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:04:42 น.

0
ตอบ
133
อ่าน


  ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:38:37 น.

0
ตอบ
137
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:00:31 น.

0
ตอบ
115
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าพื้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:55:44 น.

0
ตอบ
122
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:55:51 น.

0
ตอบ
67
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08:49:42 น.

0
ตอบ
82
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:00:00 น.

0
ตอบ
147
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุก่อสร้างจำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:46:33 น.

0
ตอบ
167
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิสเนส พร้อมติดตั้งจำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10:48:27 น.

0
ตอบ
177
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:02:18 น.

0
ตอบ
185
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำลนาโพธิ์ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:44:52 น.

0
ตอบ
162
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:37:19 น.

0
ตอบ
157
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านปรับแสงและพรมปูพื้น)สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:26:31 น.

0
ตอบ
185
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป)จำนวน 400ถุงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:51:51 น.

0
ตอบ
167
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:46:17 น.

0
ตอบ
143
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณท์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) หมายเลขครุภัณท์ 479-63-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:47:11 น.

0
ตอบ
166
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:25:52 น.

0
ตอบ
167
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:20:32 น.

0
ตอบ
165
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:25:07 น.

0
ตอบ
164
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:52:23 น.

0
ตอบ
170
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ภายใต้โครงการส่งเสริมเตาชีวมวลประสิทธิภาพสููง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:48:33 น.

0
ตอบ
162
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:41:14 น.

0
ตอบ
184
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 82 2060 นศหมายเลขครุภัณทื 011 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 12:50:55 น.

0
ตอบ
173
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:48:53 น.

0
ตอบ
180
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:25:53 น.

0
ตอบ
184
อ่าน


  ปรับปรุงการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:44:55 น.

0
ตอบ
196
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0008 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 14:01:29 น.

0
ตอบ
188
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (การสั่งซื้อแบบพิมพ์)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 10:03:01 น.

0
ตอบ
153
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ)หมายเลขครุภัณท์ 019 49 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:44:04 น.

0
ตอบ
333
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายกั้นอะคริลิคโต๊ะทำงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:29:24 น.

0
ตอบ
196
อ่าน


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:19:49 น.

0
ตอบ
205
อ่าน


  ประกาศอค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:08:37 น.

0
ตอบ
173
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย)จำนวน 40 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 14:36:12 น.

0
ตอบ
184
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน-ควนหนานปู หมู่ที่ 5 (ช่วงที1)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.120-54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 14:24:36 น.

0
ตอบ
200
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร(ป้ายไฟสามเหลี่ยม) จำนวน 4 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:17:44 น.

0
ตอบ
197
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณท์ 82-2060 หมายเลขครุภัณท์ 011-59-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 09:08:52 น.

0
ตอบ
194
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าคลุมโต๊ะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 15:45:59 น.

0
ตอบ
183
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณท์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)หมายเลขครุภัณท์ 416-61-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 15:28:14 น.

0
ตอบ
192
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน - บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) ตำบลนาโพธิ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-54

วันที่ 03  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 15:22:19 น.

0
ตอบ
193
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 14:19:40 น.

0
ตอบ
201
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  เวลา 10:20:59 น.

0
ตอบ
193
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:01:19 น.

0
ตอบ
215
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10:02:32 น.

0
ตอบ
223
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)หมายเลขครุภัณท์ 420-46-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:53:13 น.

0
ตอบ
233
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:47:17 น.

0
ตอบ
232
อ่าน


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 1

วันที่ 17  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:49:57 น.

0
ตอบ
219
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิื เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:08:21 น.

0
ตอบ
259
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนธันวาคม 2564

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:05:31 น.

0
ตอบ
257
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:42:54 น.

0
ตอบ
239
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:24:26 น.

0
ตอบ
245
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดจำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:14:47 น.

0
ตอบ
249
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำนักปลัด จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:07:03 น.

0
ตอบ
234
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:15:07 น.

0
ตอบ
233
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์(ปฎิทิน)เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนะนำข้อกฎหมายสำคัญที่ประชาชนควรรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:08:16 น.

0
ตอบ
225
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก)

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:43:34 น.

0
ตอบ
226
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียน 2/2564 สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์ และเด็กอนุบาล/เด็กประถม โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เขตตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:01:39 น.

0
ตอบ
227
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร)หมายเลขครุภัณฑ์ 429-62-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:04:14 น.

0
ตอบ
249
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจฝ

วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:43:39 น.

0
ตอบ
240
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV)หมายเลขครุภัณฑ์ 455-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:39:18 น.

0
ตอบ
257
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณท์ 416-54-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:00:20 น.

0
ตอบ
227
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:14:05 น.

0
ตอบ
254
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:40:09 น.

0
ตอบ
239
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:52:22 น.

0
ตอบ
265
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:33:58 น.

0
ตอบ
232
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:32:35 น.

0
ตอบ
245
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:05:16 น.

0
ตอบ
272
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าผ้าม่านจำนวน 8 ผืนตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:42:55 น.

0
ตอบ
261
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:16:02 น.

0
ตอบ
271
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะจง

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:07:22 น.

0
ตอบ
271
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:07:50 น.

0
ตอบ
236
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:40:05 น.

0
ตอบ
263
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองคลัง)หมายเลขครุภัณท์ 420-54-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:57:33 น.

0
ตอบ
265
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ือครุภัณท์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:12:14 น.

0
ตอบ
250
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกร็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:44:09 น.

0
ตอบ
267
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:38:30 น.

0
ตอบ
250
อ่าน


  ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:36:46 น.

0
ตอบ
251
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:30:22 น.

0
ตอบ
254
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศกองคลัง)หมายเลขครุภัณท์ 420-54-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:27:23 น.

0
ตอบ
251
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:39:56 น.

0
ตอบ
266
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:22:21 น.

0
ตอบ
263
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:47:03 น.

0
ตอบ
283
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:48:51 น.

0
ตอบ
259
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำอะคริลิคกั้นโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:42:27 น.

0
ตอบ
283
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน(ห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:16:41 น.

0
ตอบ
281
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิื เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้งจำนวน 1 รายการตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:52:38 น.

0
ตอบ
292
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:18:05 น.

0
ตอบ
255
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียน 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564ถึงวันที่30 ธันวาคม 2564 สำหรับเด็กก่อนปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และเด็กปฐมวัยโรงเรียน

วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:00:34 น.

0
ตอบ
289
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลปรับปรุงข้อมูลดุแลระบบพัฒนาเว็ปไซต์ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:31:37 น.

0
ตอบ
236
อ่าน


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 4

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:51:44 น.

0
ตอบ
290
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายสำนักสงฆ์เทวราชเขาคม-บ้านควนหนานปู (บ่อน้ำ) หมู่่ที่ 3,5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:52:14 น.

0
ตอบ
331
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ จดเขตตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 17:06:54 น.

0
ตอบ
362
อ่าน


  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 17:03:07 น.

0
ตอบ
299
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน (ตู้เอกสารจำนวน 3 ใบ) กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:22:51 น.

0
ตอบ
297
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขุดลอกเหมืองบ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:04:06 น.

0
ตอบ
277
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:33:22 น.

0
ตอบ
309
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะปราง-บ้านนาจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:26:12 น.

0
ตอบ
286
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ หมู่ที่ 3,5 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:21:58 น.

0
ตอบ
276
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทางหลวง 41 -บ้านนายวัยฤทธิ์ พรหมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:11:21 น.

0
ตอบ
297
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองโอ๊ะหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:49:06 น.

0
ตอบ
281
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายบ้านควนหม้อกลิ้ง (สายนายปรีชา รัตนพันธ์) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:41:29 น.

0
ตอบ
291
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน(เครื่องดูดฝุ่น)สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:31:06 น.

0
ตอบ
288
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต)สำนักปลัดจำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 12:01:32 น.

0
ตอบ
280
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:54:55 น.

0
ตอบ
303
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ตู้เหล็กและตู้เก็บของเอนกประสงค์)สำนักปลัดจำนวน 5 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:11:12 น.

0
ตอบ
299
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ฝารองนั่งสุภัณท์) จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:05:14 น.

0
ตอบ
298
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางนศ.ถ.120-54 บ้านนาหวัน-ควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธฺ์ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:01:07 น.

0
ตอบ
299
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กอ 9946 นศ หมายเลขครุภัณท์ 001-63-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:45:53 น.

0
ตอบ
253
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางนศ.ถ.120-25 บ้านหนองแร้ง-บ้านหนองฆ่าควาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:25:26 น.

0
ตอบ
286
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:33:56 น.

0
ตอบ
292
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:30:28 น.

0
ตอบ
296
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดและจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำในลำคลองโอ๊ะหมู่ที่2,3และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:23:46 น.

0
ตอบ
292
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:59:09 น.

0
ตอบ
292
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องแฟกซ์)จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:21:58 น.

0
ตอบ
286
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาพรัด-บ้านหนองโยก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:34:52 น.

0
ตอบ
261
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้าไฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ เลขครุภัณท์ 019-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:30:41 น.

0
ตอบ
269
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:29:44 น.

0
ตอบ
288
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณท์ 479-61-0015,479-62-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:20:07 น.

0
ตอบ
254
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโพธิ์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:15:04 น.

0
ตอบ
271
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-28 สายทางหลวง 41-บ้านนายรุ่น นิลละเอียด หมู่ที่ 1บ้านหนองเลน ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:10:56 น.

0
ตอบ
254
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-11 สายทางหลวง 41 บ้านหัวถนน (สายบ้านนายประพัฒน์ สุขอนันต์) หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:06:18 น.

0
ตอบ
267
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-55 สายควนหม้อกลิ้ง (สายบ้านนายเลื่อน ชูบัวทอง) หมู่ที่ 5 บ้านควนหม้อกลิ้ง ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:36:27 น.

0
ตอบ
254
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.120-25 บ้านหนองแร้ง-บ้านหนองฆ่าควาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธฺ์

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:29:05 น.

0
ตอบ
269
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน-บ้านควนหนานปู หมุู่่ที่ 5 (ช่วงที่ 5)

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 12:48:35 น.

0
ตอบ
269
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:08:29 น.

0
ตอบ
276
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหน้าเขา (สายบ้านนายเจือ ชูใจ) หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:51:05 น.

0
ตอบ
276
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:51:41 น.

0
ตอบ
280
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) สำนักงานปลัด จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:47:40 น.

0
ตอบ
283
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:42:37 น.

0
ตอบ
284
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน( เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter พร้อมติดตั้ง) จำนวน 6 เคร่ื่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธฺ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:41:58 น.

0
ตอบ
333
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน (โต็ะทำงานเหล็ก) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:33:45 น.

0
ตอบ
260
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง) จำนวน 200 ถุงโโยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:35:49 น.

0
ตอบ
273
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาหวัน-บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:30:08 น.

0
ตอบ
294
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:15:22 น.

0
ตอบ
273
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:54:20 น.

0
ตอบ
302
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:59:20 น.

0
ตอบ
267
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่าเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเข้าเล่มจำนวน 43 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:13:33 น.

0
ตอบ
298
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:32:26 น.

0
ตอบ
277
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:27:53 น.

0
ตอบ
270
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ) หมายเลขครุภัณท์ 011-58-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:15:51 น.

0
ตอบ
280
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:20:52 น.

0
ตอบ
286
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายทั้ง 5 หมู้บ้าน

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:59:03 น.

0
ตอบ
294
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนกรกฏาคม 2564

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:11:06 น.

0
ตอบ
303
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:52:31 น.

0
ตอบ
276
อ่าน


  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:21:24 น.

0
ตอบ
305
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(กล้องวงจรปิด(CCTV))หมายเลขครุภัณฑ์ 455-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:12:15 น.

0
ตอบ
303
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:42:07 น.

0
ตอบ
291
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:48:13 น.

0
ตอบ
334
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:50:38 น.

0
ตอบ
306
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:25:44 น.

0
ตอบ
311
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:22:30 น.

0
ตอบ
326
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:13:55 น.

0
ตอบ
275
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษทิชชู่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:57:00 น.

0
ตอบ
297
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:11:45 น.

0
ตอบ
295
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:06:59 น.

0
ตอบ
280
อ่าน


  การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:39:45 น.

0
ตอบ
284
อ่าน


  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3

วันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:01:17 น.

0
ตอบ
303
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์) หมายเลขครุภัณท์ 422-61-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:34:18 น.

0
ตอบ
286
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงานกองการศึกษาฯจำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:29:08 น.

0
ตอบ
276
อ่าน


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 3

วันที่ 09  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:03:31 น.

0
ตอบ
280
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำธงประดับเฉลิมพระเียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68 พรรษาโดย

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:30:23 น.

0
ตอบ
307
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจหาสารเสพติด) จำนวน 46 ชุดโดยวิธัเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:20:57 น.

0
ตอบ
290
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 17:37:16 น.

0
ตอบ
275
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:59:54 น.

0
ตอบ
320
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:32:45 น.

0
ตอบ
298
อ่าน


  ประกาศองค์งการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:19:44 น.

0
ตอบ
308
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางแคล้ว ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 4(ช่วงที่ 2)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-09 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:48:34 น.

0
ตอบ
310
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเยียน 81-9194 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:43:45 น.

0
ตอบ
295
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิื เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์) จำนวน 1 แกลลอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:05:28 น.

0
ตอบ
305
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลข 420-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:44:43 น.

0
ตอบ
283
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางแคล้ว ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 4(ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-09 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:54:40 น.

0
ตอบ
307
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย)หมายเลข 82-2060 นศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:32:03 น.

0
ตอบ
302
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:29:25 น.

0
ตอบ
326
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณท์ 417-62-0004)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:01:18 น.

0
ตอบ
319
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่งประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอะคริลึคกั้นโต็ะทำงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:47:10 น.

0
ตอบ
321
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐและศูนย์พฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:13:57 น.

0
ตอบ
305
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:54:18 น.

0
ตอบ
302
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณท์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:41:59 น.

0
ตอบ
300
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กและผ้าคลุมเต็นท์ทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:35:28 น.

0
ตอบ
307
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:13:13 น.

0
ตอบ
295
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเสริม(นม) ประจำภาคเรียน 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย ศพด.สังกัดอบต.นาโพธิ์และเด้กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด สพฐ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:36:34 น.

0
ตอบ
312
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:45:07 น.

0
ตอบ
319
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:57:23 น.

0
ตอบ
327
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:37:30 น.

0
ตอบ
326
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:00:07 น.

0
ตอบ
328
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณ?์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-56-003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:09:31 น.

0
ตอบ
341
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสระน้ำบ้านต้นเคียนทราย หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:02:35 น.

0
ตอบ
317
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหน้าเขา (สายบ้านนางเผียน รัตนบุรี) หมู่ที่ 3,4(ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวงทัองถิ่น นศ.ถ. 120-06โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:58:01 น.

0
ตอบ
326
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบองไฟกระพริบและกรวยยางจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:42:04 น.

0
ตอบ
331
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงุถนนสายบ้านเกาะปราง-โคกบาก(สายบ้านนายปราโมทย์ เทพรัตน์) หมุ่ที่ 2(ช่วงที่ 3)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-07 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:39:32 น.

0
ตอบ
351
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:30:01 น.

0
ตอบ
321
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าพื้นพร้อมลวดผูก) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:35:50 น.

0
ตอบ
310
อ่าน


  ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวพร้อมกรอบ)จำนวน 1 ภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:27:00 น.

0
ตอบ
309
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะปราง-โคกบาก(สายบ้านนายปราโมทย์ เทพรัตน์) หมู่ที่ 2 (ช่วงที่3)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-07ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:05:13 น.

0
ตอบ
327
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนหมอนพร้อมชุดผ้าปุที่นอนจำนวน 5 ชุด)ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:08:14 น.

0
ตอบ
332
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยางอนามัย หน้ากากอนามัย)ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 12:57:11 น.

0
ตอบ
339
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2 (ช่วงที่2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:48:48 น.

0
ตอบ
455
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีพ.ศ.2564 จำนวน 2 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:21:31 น.

0
ตอบ
348
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนตnส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน นข 2777 นศ เลขครุภัณท์ 001-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:14:47 น.

0
ตอบ
357
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ จำนวน 40 ใบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:06:51 น.

0
ตอบ
337
อ่าน


  ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโดนคลาน(สายบ้านนายวิเชียร พรหมทอง) หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:37:22 น.

0
ตอบ
403
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หัวบัวสูบน้ำและข้อต่อสายดูดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน นส 81-9194) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:54:34 น.

0
ตอบ
348
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(แอสัลท์ติก จำนวน 10 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 12:45:35 น.

0
ตอบ
340
อ่าน


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 12:49:38 น.

0
ตอบ
404
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:19:45 น.

0
ตอบ
424
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:15:28 น.

0
ตอบ
420
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรินเตอร์ หมายเลขครุภัณท์ 479 61 0015 จำนวน 1 เครื่ิอง

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:10:02 น.

0
ตอบ
344
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิื เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:31:46 น.

0
ตอบ
359
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:20:48 น.

0
ตอบ
373
อ่าน


  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปูนขาวสำหรับเตรียมสนามแข่งขันกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:08:11 น.

0
ตอบ
377
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะกสนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หัวสูบน้ำและข้อต่อสายดูดดับเพลิงรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน นศ-819194 ) จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:02:57 น.

0
ตอบ
403
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:37:30 น.

0
ตอบ
381
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง เต็นท์โต็ะและเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:33:30 น.

0
ตอบ
530
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดพร้อมลูกโป่งตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ประจำปี พ.ศ.2564จำนวน 1 ผืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:26:51 น.

0
ตอบ
383
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะแลขนส่ง (แบตบเตอรีสำหรับรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน นศ81-9194) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:20:14 น.

0
ตอบ
357
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีพ.ศ.2564 จำนวน 2 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:43:51 น.

0
ตอบ
479
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:56:16 น.

0
ตอบ
381
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มและกระบอกฉีดยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:52:48 น.

0
ตอบ
391
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:39:20 น.

0
ตอบ
404
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:02:33 น.

0
ตอบ
377
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:51:55 น.

0
ตอบ
373
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(หน้ากากอนามัย) ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้แก่กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:12:36 น.

0
ตอบ
383
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อHP ทะเบียนครุภัณท์ 479510003 จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 16:27:22 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์สำนักงาน (พัดลมระบายอากาศ)แบบติดฝ้าเพดานจำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 16:21:56 น.

0
ตอบ
395
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 16:17:10 น.

0
ตอบ
369
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายครุภัณท์ไฟฟ้าและวิทยุ(วิทยุสื่อสารหมายเลขครุภัณท์ 464-54-0006)

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 08:50:59 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณท์ 416-55-00023 กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 08:45:48 น.

0
ตอบ
384
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ หมู่ที่ 3,4,5(ช่วงที่ 1)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-42 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 11:24:15 น.

0
ตอบ
381
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 14:47:04 น.

0
ตอบ
400
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบท่อบล็อค รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ120-47 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 11:41:36 น.

0
ตอบ
416
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว) กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:31:33 น.

0
ตอบ
433
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอรื ALL In One และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ กองการศึกษษ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:28:01 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:11:42 น.

0
ตอบ
396
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:04:25 น.

0
ตอบ
393
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็ค,ซ่อมแซมและทำความสะอาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพิ์)กองช่าง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:01:10 น.

0
ตอบ
405
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้านไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา (โควิด-19) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:27:33 น.

0
ตอบ
422
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและทำความสะอาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 4 เครื่องหมายเลขครุณฑ์ 416 57 0027,416 59 0018,416 56 0024,479 59 0013

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:17:15 น.

0
ตอบ
413
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและทำความสะอาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีแฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:43:24 น.

0
ตอบ
509
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 21  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:35:42 น.

0
ตอบ
376
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:46:01 น.

0
ตอบ
408
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:31:54 น.

0
ตอบ
455
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง)หมายเลขครุภัณท์ 420 54 0007 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:27:46 น.

0
ตอบ
447
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0005 และ 542 53 0013

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:22:04 น.

0
ตอบ
533
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน 9 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:16:13 น.

0
ตอบ
387
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงุนนสายบ้านนาหวัน-ควนหนานปู(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ รหัสทางหลวงท้องุิ่น นศถ.120-54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:39:09 น.

0
ตอบ
416
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:11:20 น.

0
ตอบ
434
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม (ผ้าใบคลุมเต็นท์ทรงโครง) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:39:01 น.

0
ตอบ
431
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ หมายเลขครุภัณพ์ 011-58-0001 )

วันที่ 12  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:12:42 น.

0
ตอบ
412
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย)หมายเลขทะเบียน 82-200 นศ เลขครุภัณท์ 011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:58:39 น.

0
ตอบ
432
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนาจิก-โคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:52:29 น.

0
ตอบ
481
อ่าน


  ประกาศแงค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านบนควน-วัดควนสุทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:48:20 น.

0
ตอบ
459
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120.39 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:44:29 น.

0
ตอบ
380
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:53:05 น.

0
ตอบ
407
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:49:21 น.

0
ตอบ
349
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:53:10 น.

0
ตอบ
376
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่งนตำบลนาโพธิ์ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:46:06 น.

0
ตอบ
354
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-4876) นศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 0019-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:43:35 น.

0
ตอบ
378
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทหน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:11:19 น.

0
ตอบ
386
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านควนหม้อกลิ้ง (สายบ้านนายปรีชา รัตนพันธ์) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:05:09 น.

0
ตอบ
384
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแวมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คมจ 62 นศ หมายเลขคุภัณท์ 009540002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:18:18 น.

0
ตอบ
371
อ่าน


  ประกาศองค์การการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:14:11 น.

0
ตอบ
362
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:54:40 น.

0
ตอบ
370
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 3,4 (ช่วงที่2) ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:48:20 น.

0
ตอบ
367
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:00 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุก 6 ล้อ) หมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ เลขครุภัณท์ 01949000

วันที่ 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:56:02 น.

0
ตอบ
377
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณท์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:03:28 น.

0
ตอบ
385
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-51 สายบ้านหน่วยศรีนคร (สายกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านหน่วยศรีนคร ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดร

วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:21:43 น.

0
ตอบ
378
อ่าน


  ประกาศโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดย

วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:02:51 น.

0
ตอบ
381
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-26 สายทางหลวง 41-บ้านเกาะหมอ (สายข้างสยามฟาร์ม)หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมอ ตำบลนาโพธิ์ ด้ว

วันที่ 04  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:58:59 น.

0
ตอบ
414
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-14 สายควนทัง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-b

วันที่ 04  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:47:46 น.

0
ตอบ
393
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:12:33 น.

0
ตอบ
398
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-51 สายบ้านหน่วยศรีนคร(สายกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านหน่วยศรีนคร ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:04:38 น.

0
ตอบ
402
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-51 สายบ้านหน่วยศรีนคร (สายกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านหน่วยศรีนครตำบลนาโพธิ์

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:23:24 น.

0
ตอบ
405
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 81-9194 นศ หมายเลขตรุภัณฑ์ 003-54-0001

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:13:27 น.

0
ตอบ
417
อ่าน


  การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:02:52 น.

0
ตอบ
388
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 08:54:41 น.

0
ตอบ
390
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:49:55 น.

0
ตอบ
399
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:53:00 น.

0
ตอบ
376
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:00:32 น.

0
ตอบ
418
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:39:51 น.

0
ตอบ
412
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-26 สายทางหลวง 41-บ้านเกาะหมอ (สายข้างสยามฟาร์ม) หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมอตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

วันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:57:06 น.

0
ตอบ
423
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:34:15 น.

0
ตอบ
419
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-26 สายทางหลวง41-บ้านเกาะหมอ (สายข้างสยามฟาร์ม) หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมอตำบลนาโพธิ์

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:28:50 น.

0
ตอบ
413
อ่าน


  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:26:31 น.

0
ตอบ
421
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของ อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:49:21 น.

0
ตอบ
405
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำบันไดลดระดับยึดโครงสร้างโป๊ะ จำนวน 3 ชุด

วันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:57:29 น.

0
ตอบ
420
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0005 หมายเลขคุภัณฑ์ 420-53-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:57:23 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:37:44 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่ิองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:34:03 น.

0
ตอบ
436
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:30:12 น.

0
ตอบ
416
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:24:27 น.

0
ตอบ
418
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:09:00 น.

0
ตอบ
392
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:04:27 น.

0
ตอบ
386
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:58:29 น.

0
ตอบ
390
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:50:24 น.

0
ตอบ
380
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.120-14 สายควนทัง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 06  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:18:10 น.

0
ตอบ
406
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด ประตูฝายน้ำล้นคลองโอ๊ะ หมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 12:02:56 น.

0
ตอบ
411
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:59:06 น.

0
ตอบ
437
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:39:42 น.

0
ตอบ
434
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-580001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:33:42 น.

0
ตอบ
408
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมงกุฎพร้อมสายสะพายสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:55:44 น.

0
ตอบ
397
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:46:47 น.

0
ตอบ
382
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:37:54 น.

0
ตอบ
401
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต็ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:33:56 น.

0
ตอบ
393
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข้งสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:28:52 น.

0
ตอบ
394
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:21:23 น.

0
ตอบ
394
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:39:51 น.

0
ตอบ
404
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 120-14 สายควนทัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:04:20 น.

0
ตอบ
400
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:58:26 น.

0
ตอบ
414
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:45:50 น.

0
ตอบ
435
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:32:42 น.

0
ตอบ
428
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญษหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

วันที่ 14  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:24:25 น.

0
ตอบ
426
อ่าน


  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 07  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:01:25 น.

0
ตอบ
442
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:18:03 น.

0
ตอบ
450
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:56:31 น.

0
ตอบ
481
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลการเขียนปรับปรุงข้อมูลการดูแลระบบการพัฒนาเว็ปไซต์ประจำสำนักงานและการเช่าใช้พื้นที่การให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:49:22 น.

0
ตอบ
438
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:35:41 น.

0
ตอบ
430
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองแร้ง-บ้านหนองฆ่าควาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:21:56 น.

0
ตอบ
502
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:11:32 น.

0
ตอบ
427
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกพร้อมกับวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:04:42 น.

0
ตอบ
432
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอำพล -สามแยก(ช่วงที่ 3)หมู่ที่ 4รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-58 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:57:27 น.

0
ตอบ
422
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน-หนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:34 น.

0
ตอบ
465
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง จำนวน 250 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:29:10 น.

0
ตอบ
413
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำโป็ะ สำหรับใช้เป็นสถานี่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:29:23 น.

0
ตอบ
453
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องข้อมูลข่าวสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:23:44 น.

0
ตอบ
436
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:41:56 น.

0
ตอบ
448
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านต้นเคียนทราย-บ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1ต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:18:17 น.

0
ตอบ
416
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:04:36 น.

0
ตอบ
443
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศปรับปรุงถนนายบ้านนายเอื้อม ขนุนอ่อน -ทางหลวง 41 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:47:50 น.

0
ตอบ
441
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:46:15 น.

0
ตอบ
473
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอำพล-สามแยก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-58 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:31:56 น.

0
ตอบ
442
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวนหมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:18:43 น.

0
ตอบ
457
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 08:36:37 น.

0
ตอบ
423
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:56:10 น.

0
ตอบ
422
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 8 อัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:41:15 น.

0
ตอบ
459
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:34:45 น.

0
ตอบ
473
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:27:45 น.

0
ตอบ
468
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:05:25 น.

0
ตอบ
435
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:10:59 น.

0
ตอบ
443
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คมจ. 62 นศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 009-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:06:03 น.

0
ตอบ
431
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายกั้นอะคริลิคหน้าโต็ะและเค้าน์เตอร์ทำงาน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:00:54 น.

0
ตอบ
431
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:08:21 น.

0
ตอบ
489
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 02  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:40:37 น.

0
ตอบ
452
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:28:01 น.

0
ตอบ
448
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 81-4872 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:56:01 น.

0
ตอบ
429
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 02  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:51:24 น.

0
ตอบ
420
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็บชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:52:02 น.

0
ตอบ
449
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 3,4 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:46:11 น.

0
ตอบ
440
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:41:00 น.

0
ตอบ
451
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:30:31 น.

0
ตอบ
429
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:25:32 น.

0
ตอบ
466
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:18:48 น.

0
ตอบ
431
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถมดินพื้นที่ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:12:51 น.

0
ตอบ
462
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:18:11 น.

0
ตอบ
446
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:49:15 น.

0
ตอบ
455
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน-บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:19:03 น.

0
ตอบ
458
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรงถนนสายทางหลวง 41-บ้านเกาะหมอ(สระน้ำเกาะหมอ) หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:12:02 น.

0
ตอบ
455
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:06:26 น.

0
ตอบ
461
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว ) กองการศึกษา ฯ จำนวน 16 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:30:47 น.

0
ตอบ
467
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:52:42 น.

0
ตอบ
461
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:12:15 น.

0
ตอบ
451
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:19:11 น.

0
ตอบ
478
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย จำนวน 20 ใบ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:11:41 น.

0
ตอบ
462
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:30:40 น.

0
ตอบ
464
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:05:02 น.

0
ตอบ
452
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:11:40 น.

0
ตอบ
436
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล่อมและสิ่งอำนวยความสดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี2563

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:07:54 น.

0
ตอบ
488
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 05  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:00:54 น.

0
ตอบ
467
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ

วันที่ 05  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:51:09 น.

0
ตอบ
516
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:59:04 น.

0
ตอบ
451
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:50:38 น.

0
ตอบ
455
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนกรกฏาคม 2563

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:44:16 น.

0
ตอบ
467
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:38:41 น.

0
ตอบ
523
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:43:30 น.

0
ตอบ
491
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ หมายเลขครภัณฑ์ 011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:03:37 น.

0
ตอบ
482
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:15:11 น.

0
ตอบ
503
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:14:44 น.

0
ตอบ
491
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (หน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาโพธิ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:18:52 น.

0
ตอบ
504
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ

วันที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:03:57 น.

0
ตอบ
535
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเกาะยวน

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:55:58 น.

0
ตอบ
498
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับธงเทิดพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 3 ชุด

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:35:03 น.

0
ตอบ
481
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:38:01 น.

0
ตอบ
549
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน-หนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:26:45 น.

0
ตอบ
515
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด ขนาด 3/8 นิ้ว) พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 24 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:21:59 น.

0
ตอบ
564
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:16:37 น.

0
ตอบ
460
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:28:38 น.

0
ตอบ
468
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร

วันที่ 09  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:43:29 น.

0
ตอบ
572
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:17:07 น.

0
ตอบ
509
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:39:32 น.

0
ตอบ
491
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายป้ายเขต (ช่วงที่ 2)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:29:59 น.

0
ตอบ
568
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:00:08 น.

0
ตอบ
581
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:44:15 น.

0
ตอบ
648
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:08:08 น.

0
ตอบ
492
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โรงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:01:33 น.

0
ตอบ
574
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:24:33 น.

0
ตอบ
488
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:09:35 น.

0
ตอบ
539
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:39:29 น.

0
ตอบ
546
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทกน้ำ)หมายเลขทะเบียน 81-9194 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:22:03 น.

0
ตอบ
593
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 81-9194 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:23:56 น.

0
ตอบ
521
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:32:04 น.

0
ตอบ
531
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองปลัด อบต.นาโพธิ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:00:52 น.

0
ตอบ
556
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู๋หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:41:34 น.

0
ตอบ
495
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (แผงกั้นจรารจ) จำนวน 30 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:34:07 น.

0
ตอบ
680
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:10:46 น.

0
ตอบ
553
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายโรงประชุม หมุ่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-72 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:48:29 น.

0
ตอบ
513
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ) ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 300 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:01:25 น.

0
ตอบ
533
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:58:12 น.

0
ตอบ
703
อ่าน


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:09:48 น.

0
ตอบ
572
อ่าน


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:47:33 น.

0
ตอบ
516
อ่าน


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:15:06 น.

0
ตอบ
599
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สัญญาณไฟวับวาบรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-9194นศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:04:22 น.

0
ตอบ
664
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียน 1/2563 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.2563-30 มิ.ย.2563 สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย ศพด.สังกัด อบต.นาโพธิ์และเด็กปฐมวัย รร.สังกัด สพฐ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:18:58 น.

0
ตอบ
563
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าซุ้มพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:28:04 น.

0
ตอบ
620
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายโคกเกาะ-ทางหลวง 41 บริเวณ กม.ที่0+975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:02:37 น.

0
ตอบ
689
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระจกโค้งที่ชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:49:07 น.

0
ตอบ
608
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:44:09 น.

0
ตอบ
544
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ

วันที่ 05  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:12:06 น.

0
ตอบ
693
อ่าน