ข่าวล่าสุด
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:20:58 น.
0
ตอบ
52
อ่าน
มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2563 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2563ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา12.05-12.25น.ทางคลื่นความถี่FM 91.0MHz เพื่อนประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโนบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย หากไม่สามารถรับฟังใด้ในวันออกอากาศสามารถรับฟังทางเว็ปไซต์www.fm91bkk.comหรือรับฟังรายการย้อนหลังทางเว็ปไซต์ www.pr.moi.go.thหัวข้อคลังข่าวมหาดไทย


วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:20:58 น.
0
ตอบ
52
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th