ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมค.ถึงมีค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาพัฒนาคูคลองระดับอำเภอ

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:45:46 น.
0
ตอบ
229
อ่าน

จิตอาสาพัฒนาคูคลองระดับอำเภอ

 

อำเภอทุ่งสง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองระดับอำเภอโดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทุ่งสง วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ บริเวณคลองโอ๊ะพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลองสืบสานพระราชปณิธาณ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"น้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ทหารจากมลฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:45:46 น.
0
ตอบ
229
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th