ข่าวล่าสุด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:09:03 น.
0
ตอบ
315
อ่าน

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก

           องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่สวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก และกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ณ บริเวณสระน้ำหนองโยก 

           เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสววนสาธารณะสระน้ำหนองโยก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชวันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:09:03 น.
0
ตอบ
315
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th