ข่าวล่าสุด
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:16:12 น.
0
ตอบ
308
อ่าน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 41 นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.นาโพธิ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จิตอาสา ประชาชนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 พุธ 18 กันยายน 2562 ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี


วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:16:12 น.
0
ตอบ
308
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th