ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:16:12 น.
0
ตอบ
431
อ่าน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 41 นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.นาโพธิ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จิตอาสา ประชาชนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 พุธ 18 กันยายน 2562 ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี


วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:16:12 น.
0
ตอบ
431
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th