ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมค.ถึงมีค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


รณรงค์ป้องกันแลควบคุมไข้เลือดออก

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:58 น.
0
ตอบ
288
อ่าน

รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับรพสต.บ้านบนควน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เพื่อร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันกำจัดพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จุดเสี่ยง ศุกร์ ที่ 16 กรกกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ทรายอะเบทในภาชนะเก็บน้ำใช้ และดำเนินการใช้รถกระจายเสียงเคลื่อนที่นำขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลายและแจกแผ่นพับรณรงค์กำจัดยุงลายวันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:58 น.
0
ตอบ
288
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th