ข่าวล่าสุด
ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ขาตั้งกรอบรูป) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนางแคล้ว ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


รณรงค์ป้องกันแลควบคุมไข้เลือดออก

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:58 น.
0
ตอบ
248
อ่าน

รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับรพสต.บ้านบนควน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เพื่อร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันกำจัดพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จุดเสี่ยง ศุกร์ ที่ 16 กรกกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ทรายอะเบทในภาชนะเก็บน้ำใช้ และดำเนินการใช้รถกระจายเสียงเคลื่อนที่นำขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลายและแจกแผ่นพับรณรงค์กำจัดยุงลายวันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:58 น.
0
ตอบ
248
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th