ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


รณรงค์ป้องกันแลควบคุมไข้เลือดออก

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:58 น.
0
ตอบ
458
อ่าน

รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับรพสต.บ้านบนควน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เพื่อร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันกำจัดพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จุดเสี่ยง ศุกร์ ที่ 16 กรกกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ทรายอะเบทในภาชนะเก็บน้ำใช้ และดำเนินการใช้รถกระจายเสียงเคลื่อนที่นำขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลายและแจกแผ่นพับรณรงค์กำจัดยุงลายวันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:58 น.
0
ตอบ
458
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th