ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมค.ถึงมีค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:44:39 น.
0
ตอบ
278
อ่าน

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้รองนายก อบต.นาโพธิ์ ปลัดอบต.นาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.นาโพธิ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโออกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562วันที่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:44:39 น.
0
ตอบ
278
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th