ข่าวล่าสุด
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมพัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ "คลองท่าเลา"

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:15:48 น.
0
ตอบ
316
อ่าน

กิจกรรมพัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ "คลองท่าเลา"

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ "คลองท่าเลา" วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง ณ สะพานหน้าวัดโคกสะท้อนวันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:15:48 น.
0
ตอบ
316
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th