ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมพัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ "คลองท่าเลา"

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:15:48 น.
0
ตอบ
371
อ่าน

กิจกรรมพัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ "คลองท่าเลา"

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ "คลองท่าเลา" วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง ณ สะพานหน้าวัดโคกสะท้อน



วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:15:48 น.
0
ตอบ
371
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th