ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมขบวนแห่และถวายเทียนพรรษา

วันที่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:59:06 น.
0
ตอบ
395
อ่าน

กิจกรรมขบวนแห่และถวายเทียน

 

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต.นาโพธิ์ ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ บริษัทห้างร้าน ร.ร.บ้านบนควน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ วันที่ 17 กรกฏาคม 2562วันที่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:59:06 น.
0
ตอบ
395
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th