ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 12:15:31 น.
0
ตอบ
600
อ่าน

พ.ต.อ.ชัยภัทร ศรีเรือง ผกก.สภ.ทุ่งสง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ที่ทำการอบต.นาโพธิ์ วันที่ 11 ก.ค.2562 โดยมีนายพินิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.นาโพธิ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ประชาชนตำบลนาโพธิ์ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาโดยพร้อมเพรียงกันวันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 12:15:31 น.
0
ตอบ
600
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th