ข่าวล่าสุด
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:48:00 น.
0
ตอบ
389
อ่าน
นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.นาโพธิ์ ปลัดอบต.และ ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.นาโพธิ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองทุ่งสง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562


วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:48:00 น.
0
ตอบ
389
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th