ข่าวล่าสุด
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (หน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาโพธิ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ จิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 20:53:56 น.
0
ตอบ
645
อ่าน
นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จิตอาสาพร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ อบต.นาโพธิ์ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 20:53:56 น.
0
ตอบ
645
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th