ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:46:44 น.
0
ตอบ
690
อ่าน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานตื 2562

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน มีชุดพยาบาล ชุดกู้ชีพ/กู้ภัย ให้บริการ 24 ชั่วโมงบริเวณเส้นทางถนนสายคลองจัง-สหกรณ์นิคม บริเวณป้อมตำรวจสายตรวจบ้านบนควนโดยสนธิกำลังจากทุกภาคส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อปพร. ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน 2562 จัดตั้งศูนย์อำนวยกการความปลอดภัยทางถนนเส้นทางสายคลองจัง-สหกรณืนิคม บริเวรป้อมสายตรวจบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี

 วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:46:44 น.
0
ตอบ
690
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th