ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562

วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:37 น.
0
ตอบ
588
อ่าน

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีตลอดจนสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตลอดจนถึงบุตรหลานได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน การแสดงออกด้านการแต่งกาย "ผ้าขาวม้า" ที่เราภาคภูมิใจ อบต.นาโพธิ์เล็งเห็นถึงประเพณีอันดีของท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ขึ้น มีกิจรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุเกิดความสนุสนาน และให้บุตรหลานใด้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:37 น.
0
ตอบ
588
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th