ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562

วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:37 น.
0
ตอบ
774
อ่าน

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีตลอดจนสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตลอดจนถึงบุตรหลานได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน การแสดงออกด้านการแต่งกาย "ผ้าขาวม้า" ที่เราภาคภูมิใจ อบต.นาโพธิ์เล็งเห็นถึงประเพณีอันดีของท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ขึ้น มีกิจรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุเกิดความสนุสนาน และให้บุตรหลานใด้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:37 น.
0
ตอบ
774
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th