ข่าวล่าสุด
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562

วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:37 น.
0
ตอบ
685
อ่าน

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีตลอดจนสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตลอดจนถึงบุตรหลานได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน การแสดงออกด้านการแต่งกาย "ผ้าขาวม้า" ที่เราภาคภูมิใจ อบต.นาโพธิ์เล็งเห็นถึงประเพณีอันดีของท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ขึ้น มีกิจรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุเกิดความสนุสนาน และให้บุตรหลานใด้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:13:37 น.
0
ตอบ
685
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th