ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:20:33 น.
0
ตอบ
684
อ่าน

อบต.นาโพธิ์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ความสนุกสนานและความสุขให้กับผู้สูงอายุตลอดจนถึงบุตรหลานใด้พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยที่จับต้องได้ โดยการแสดงออกด้านการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย "ผ้าขาวม้า"ที่คือหนึ่งความภาคภูมิใจที่อยู่กับเรามานาน อบต.นาโพธิ์จึงใด้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดควนสุทธาราม หมูู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีวันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:20:33 น.
0
ตอบ
684
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th