ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:31:40 น.
0
ตอบ
797
อ่าน

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์ ในวันและเวลาราชการวันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:31:40 น.
0
ตอบ
797
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th