ข่าวล่าสุด
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-06 สายบ้านเกาะยวน - หน้าเขา(สายบ้านนางเผียน รัตนบุรี) หมู่ที่ 3,4 บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ120-10 สายบ้านโคกเกาะ- ทางหลวง 41 หมู่ที่ 2,3,4 บ้านโคกเกาะ ตำบลนาโพธิ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:31:40 น.
0
ตอบ
489
อ่าน

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์ ในวันและเวลาราชการวันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:31:40 น.
0
ตอบ
489
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th