ข่าวล่าสุด
ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ขาตั้งกรอบรูป) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนางแคล้ว ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-2060 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:31:37 น.
0
ตอบ
503
อ่าน

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

          ตามโครงการสัตว์ปลอดดรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศ.ดรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณืวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายคือสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลนาโพธิ์ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:31:37 น.
0
ตอบ
503
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th