ข่าวล่าสุด
กำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมารตาการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่ 5) การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายป้ายเขต (ช่วงที่ 2)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:31:37 น.
0
ตอบ
620
อ่าน

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

          ตามโครงการสัตว์ปลอดดรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศ.ดรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณืวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายคือสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลนาโพธิ์ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:31:37 น.
0
ตอบ
620
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th