ข่าวล่าสุด
แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน-หนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด ขนาด 3/8 นิ้ว) พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 24 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.
0
ตอบ
748
อ่าน

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25

          ด้วยสำนังานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยววกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เช่นสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจาณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของอนุกรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

          เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้การประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.dia.go.th ลิงก์ภายใน หัวข้อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป

 วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.
0
ตอบ
748
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th