ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 120-14 สายควนทัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการ " ๑ อบต. ๑ ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

วันที่ 31  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:32:44 น.
0
ตอบ
723
อ่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล

 

นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง เปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะยวน บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพคจำกัด ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมปลูกต้นทองอุไร บริเวณสองข้างถนน สายบ้านเกาะยวน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3,4 

 วันที่ 31  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:32:44 น.
0
ตอบ
723
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th