ข่าวล่าสุด
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:34:02 น.
0
ตอบ
796
อ่าน
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.นาโพธิ์ พร้อมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์กรต่างๆในตำบลนาโพธิ์ ร่วมโครงการกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:34:02 น.
0
ตอบ
796
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th