ข่าวล่าสุด
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ประเพณีชักพระอ.ทุ่งสง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:20:28 น.
0
ตอบ
708
อ่าน

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมขบวนแห่เรือพนมพระ งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 16 ประจำปี2561 โดยเรือพนมพระจะจอดอยู๋บริเวณสี่แยกชัยชุมพลตลอดเส้นทางตั้งแต่คืนวันที่ 25 จนถึงคืนวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน



วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:20:28 น.
0
ตอบ
708
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th