ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ปลูกต้นไม้ บริเวณสายบ้านเกาะยวน-หนองแร้ง (บ้านนายแหลม รัตนพันธ์)

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 12:31:48 น.
0
ตอบ
837
อ่าน

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองแร้ง (บ้านนายแหลม รัตนพันธ์) หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ในวันเสาร์ที่ 128 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์เข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันวันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 12:31:48 น.
0
ตอบ
837
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th