ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:15:40 น.
0
ตอบ
765
อ่าน

นายพินิตย์ ชุบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พร้อมด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริการ สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม.กลุุ่่มสตรีและคณะครู นักเรียน วันที่ 20 กรกกาคม 2561วันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:15:40 น.
0
ตอบ
765
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th