ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการนาโพธิ์ ตำบลสะอาดด้วยจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:01:25 น.
0
ตอบ
1142
อ่าน

โครงการนาโพธิ์ ตำบลสะอาดด้วยจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เพื่อบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะบริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะสายบ้านเกาะยวน-หนองหอย หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาโพธิ์ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา13.00น.จุดเริ่มต้น ณ บ้านคุณประยูร คงหอม โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้ ตัดหญ้าและจัดเก็บขยะซึ่งมีผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาโพธิ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.นาโพธิ์ จิตอาสาและประชาชนตำบลนาโพธิ์ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันวันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:01:25 น.
0
ตอบ
1142
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th