ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายป้ายเขต (ช่วงที่ 2)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:49:01 น.
0
ตอบ
1090
อ่าน

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมงานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดควนสุทธาราม โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์และพิ้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งกิจกรรมที่จัดในวันนี้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรพระพุทธรูป ซึ่งในงานมีการแต่งายชุดไทยย้อนยุคซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไปวันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:49:01 น.
0
ตอบ
1090
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th