ข่าวล่าสุด
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:49:01 น.
0
ตอบ
964
อ่าน

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมงานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดควนสุทธาราม โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์และพิ้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งกิจกรรมที่จัดในวันนี้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรพระพุทธรูป ซึ่งในงานมีการแต่งายชุดไทยย้อนยุคซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไปวันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:49:01 น.
0
ตอบ
964
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th