ข่าวล่าสุด
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการลูกรักฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจการแปรง

วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:08:02 น.
0
ตอบ
1120
อ่าน

นายพินิตย์  ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการลูกรักฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจที่แปรง" ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบนควนวันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:08:02 น.
0
ตอบ
1120
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th