ข่าวล่าสุด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


วันท้องถิ่นไทย ปี2561

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:15:42 น.
0
ตอบ
1152
อ่าน

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 16 มีนาคม 2561

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หมายให้ นางสาวเหมวรรณ พานทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ เพ็งเจริญ ปลัดองค์การบริหารตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภาระกิจร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:15:42 น.
0
ตอบ
1152
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th