ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:25:55 น.
0
ตอบ
1481
อ่าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันะ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานว่างได้ที่ http://www.doe.go.th/nakhomsithammart/ เลือกเมนู ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2561วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:25:55 น.
0
ตอบ
1481
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th