ข่าวล่าสุด
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:25:55 น.
0
ตอบ
1252
อ่าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันะ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานว่างได้ที่ http://www.doe.go.th/nakhomsithammart/ เลือกเมนู ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2561วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:25:55 น.
0
ตอบ
1252
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th