ข่าวล่าสุด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 03  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:37:41 น.
0
ตอบ
1188
อ่าน

          นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายไพรัช หอมหวล ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ และสมาชิกสภา อบต.นาโพธิ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.นาโพธิ์ ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมจากภัยอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560วันที่ 03  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:37:41 น.
0
ตอบ
1188
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th