ข่าวล่าสุด
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่15 ประจำปี 2560

วันที่ 09  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:41:19 น.
0
ตอบ
1304
อ่าน

นายพินิตย์ ชูบัวทองนายกอบต.นาโพธิ์ พร้อมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พร้อมพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่15 ประจำปี 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสงวันที่ 09  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:41:19 น.
0
ตอบ
1304
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th