ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมค.ถึงมีค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนมีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลคนพิการ

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:42:07 น.
0
ตอบ
1399
อ่าน

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์บ้านสิชล วันที่7-8 กันยายน 2560 

          นางสาวเหมวรรณ พานทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในช่วงเช้า คุณจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายคนพิการ สิทธิที่คนพิการพึงใด้รับ 

          ในช่วงบ่ายนักกายภาพบำบัด คุณอรัญญา สีนวลเอียด ให้เกียรติให้ความรู้ในการดูแลผู้พิการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใด้ออย่างสูงสุดวันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:42:07 น.
0
ตอบ
1399
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th