ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลคนพิการ

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:42:07 น.
0
ตอบ
1764
อ่าน

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์บ้านสิชล วันที่7-8 กันยายน 2560 

          นางสาวเหมวรรณ พานทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในช่วงเช้า คุณจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายคนพิการ สิทธิที่คนพิการพึงใด้รับ 

          ในช่วงบ่ายนักกายภาพบำบัด คุณอรัญญา สีนวลเอียด ให้เกียรติให้ความรู้ในการดูแลผู้พิการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใด้ออย่างสูงสุดวันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:42:07 น.
0
ตอบ
1764
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th