ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:22:56 น.
0
ตอบ
1425
อ่าน

          งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบนควน โดยมีวิทยากร คุณประภาส ชูภักดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และคุณอุไรวรรณ คำนวนกิจ นักพัมนาชุมชนชำนาญการ จากเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติมาเป็นวิทยกรให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:22:56 น.
0
ตอบ
1425
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th