ข่าวล่าสุด
แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน-หนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด ขนาด 3/8 นิ้ว) พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 24 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:22:56 น.
0
ตอบ
1349
อ่าน

          งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบนควน โดยมีวิทยากร คุณประภาส ชูภักดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และคุณอุไรวรรณ คำนวนกิจ นักพัมนาชุมชนชำนาญการ จากเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติมาเป็นวิทยกรให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:22:56 น.
0
ตอบ
1349
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th