ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:22:56 น.
0
ตอบ
1234
อ่าน

          งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบนควน โดยมีวิทยากร คุณประภาส ชูภักดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และคุณอุไรวรรณ คำนวนกิจ นักพัมนาชุมชนชำนาญการ จากเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติมาเป็นวิทยกรให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:22:56 น.
0
ตอบ
1234
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th