ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:21:51 น.
0
ตอบ
1159
อ่าน

          สภาอบต.นาโพธิ์ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาแะเสนอญัตติอื่นๆที่ผู้บริหารเสนอเพิ่มเติม รวมถึงข้อหารือราชการต่างๆ                     ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาโพธิ์วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:21:51 น.
0
ตอบ
1159
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th