ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 120-14 สายควนทัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

วันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:06:37 น.
0
ตอบ
1607
อ่าน

          โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย          

          งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์กการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักรับรู้ความจำเป็นในการคัดแยกขยะมูลฝอยและได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิ้ลและขยะอันตราย และทำให้บ้านเรือนในชุมชนดูสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้น

         การกำจัดขยะที่ถูกต้องและถูกวิธีได้รับความรู้จากวิทยากร นายอิศรา ลิ่มวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

          กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับอปท. ระดับหมู่บ้านและชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ 

          ดำเนินการวันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น.-16.30 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบนควน

          ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไปวันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:06:37 น.
0
ตอบ
1607
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th