ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ ปี 2560

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:53:15 น.
0
ตอบ
1339
อ่าน

          โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ ปี 2560 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 

สนับสนุนโดย กอองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:53:15 น.
0
ตอบ
1339
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th