ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง

วันที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:45:59 น.
0
ตอบ
93
อ่าน

จิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควนได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง โดยจัดกิจกรรมรรรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคจากยุง นำโดยขบวนรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมแจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ตำบลนาโพธิ์ ในวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป ในการนี้ อบต.นาโพธิ์จึงประชาสัมพันธ์จิตอาสา ประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวันเวลาที่กำหนด 

หมายเหตุ การแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (สวมเสื้อเหลือง ผ้าพันคอ และหมวกจิตอาสา)วันที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:45:59 น.
0
ตอบ
93
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th