ข่าวล่าสุด
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:56:17 น.
0
ตอบ
124
อ่าน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพุธศักราช 2563 อบต.นาโพธิ์ใด้แสดงความจงรักภัดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีพร้อมเครื่องสักการะบริเวณที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ ธงอัษรย่อพระนามาภิไธย สท.ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอบต.นาโพธิ์ รวมทั้งประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารส่วนราชการ  จัดคำถวายพระรพชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมพระฉายาลักษณ์ลงบนน้าเว็ปไซต์ของอบต.นาโพธิ์ ทางอบต.นาโพธิจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการ บต.นาโพธิ์สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการใด้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2563วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:56:17 น.
0
ตอบ
124
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th